HEM ENGEGAT EL CURS A LA LLIM LA TARONJA!!!

Ja portem més d’un mes  i l’ambient a la Llar és més tranquil. Fet que ens permet anar introduïnt, de forma gradual, noves activitats i propostes de joc. Els infants es van adaptant a les diferents rutines, amb estones de joc lliure combinades amb jocs més programats i materials més específics i concrets. Així doncs, els infants ja han tingut un primer contacte amb la música, la plàstica, el joc heurístic, la narració de contes, l’explicació de làmines, l’hort i la psicomotricitat. Totes aquestes activitats són importants però encara ho és més els treball que realitzem dels hàbits. L’adquisició dels diferents hàbits permet als infants ser més autònoms, fa possible que tinguin una convivència positiva amb els altres i són necessaris en l’adquisició de nous aprenentatges. Destaquem:

-Hàbits d’autonomia personal (col·laborar en la neteja de mans i cara; menjar i beure per si sol en la mesura de les seves possibilitats; adormir-se amb tranqui·litat…).

-Hàbits relacionats amb les activitats (col·laborar en el manteniment de l’ordre; estar atent a les explicacions; adoptar una postura adequada en funció de l’activitat que realitzem…)

-Hàbits socials (utilització de formes socialment establertes per saludar, despedir-se, demanar alguna cosa…)

 

 

 -HÀBITS:

 
-JOC LLIURE

-JOC D’EXPERIMENTACIÓ

PERÍODE D’ACOLLIDA A LA LLIM LA TARONJA (CURS 2015/16)

El 14 de Setembre vam iniciar el nou curs escolar 2015/2016. En aquests moments som en ple període d’acollida. Temps de descobriment i coneixement de nous espais, nous infants i nous adults. Temps on les emocions i els sentiments estan a flor de pell, tal i com podeu apreciar a les següents imatges. Ànims a tots els pares i mares. Ho esteu fent molt bé!!

Inici Projecte Picantarols

El divendres, els nens i nenes de 2 a 3 anys van inicar el Projecte Picantarols.

Els objectius del Projecte parteixen de la necessitat de potenciar l’educació musical en els nens i nenes que assisteixen a les Llars d’infants municipals de Tarragona. És per això que cada setmana (cada divendres) una mestra de música, l’Alba, vindrà a fer sessions amb els nens i nenes de les aules de 2 a 3 anys. (Els Lleons, els Ossets i els Conillets)

Des de petits és important aprendre a expresar-se amb un nou llenguatge com és el musical, és per això que al llarg del curs es treballen els següents objectius:

 • Utilitzar de la tesitura aguda per cantar.
 • Utilitzar ritmes i cançons adequades.
 • Treballar el cançoner.
 • Ajudar als nens i nenes a deshinibir-se i cantar sense el sentiment de por/vergonya.
 • Crear una actitud d’escolta.
 • Respectar els diferents torns de resposta.
 • Escoltar sense fer res, només pel simple fet de gaudir de la música.
 • Escoltar diferents tipus de músiques i sons.
 • Picar amb les diferents parts del cos.
 • Seguir una pulsació (ritmes ràpids i lents acompassats).
 • Discriminar so/silenci, agut/greu, fort/fluix, ràpid/lent.

Al llarg de tot el curs es realitzaran també diferents Tallers en família on tots els pares i mares estaran convidats a participar d’una classe oberta de música amb pares i fills.

A final de curs es celebra a l’auditori de Catalunya Caixa les “Pinzellades Menudes”, la festa de cloenda del Projecte Picantarols.

En aquesta primera sessió de música  l’Alba ens va presentar  la granota Ota, la seva mascota, que ens acompanyarà al llarg de tot el curs a les diferents sessions de música. També hem cantat cançons, hem tocat el “pandero” hem ballat i ens hem relaxat!

L’HORA DE MENJAR I DE DORMIR

 

Tenir unes normes clares en quant a les rutines i els límits per a que el nen se senti segur, aprofitant que estigui envoltat d’estímuls agradables i positius.

A partir dels primers anys, canvien molt els hàbits alimentaris; comencen  a menjar sols, el menjar ja és sòlid, el nombre d’àpats han de ser semblants a dels adults (esmorzar, dinar, berenar i sopar)

AULA DEL MOVIMENT I JOC SIMBÒLIC

En aquesta aula els nens es podran moure’s lliurement amb una sèrie d’ elements que hi hauran a l’ aula com bicicletes, correpassillos, elements de psicomotricitat, pilotes grans, petites, jocs motrius…

Mes tard cap al segon trimestre es convertirà amb la segona aula de joc simbòlic, els infants podran jugar amb cotxes, animals, cuineta amb nines…

AULA DESTRESSES

Comprèn totes aquelles activitats realitzades pels infants que necessiten una precisió, un alt nivell de coordinació visio-manual, una força controlada i una bona concentració; és a dir, que es treballen els moviments amb precisió realitzades per la mà, els dits, el canell, l’avantbraç i el braç.

Per treballar la motricitat fina moltes vegades utilitzem objectes quotidians, coses que els infants tenen molt a l’abast, per això us proposem una sèrie d’activitats lúdiques per exercitar-la.

AULA D’ EXPERIMENTACIÓ I PLÀSTICA

En aquesta aula els infants experimentaran amb elements reciclats, de la natura…. també pintaràn lliurement o dirigit, amb diferents materiuals expressant el que senten.

Quan els infants encara no són capaços d’expressar-se per mitjà del llenguatge verbal, el llenguatge plàstic es converteix en un mitjà essencial de comunicació amb l’entorn.

L’expressió plàstica infantil és una de les manifestacions més espontànies per als infants.

L’infant experimenta amb diversos materials, els toca, els arruga, els modela, i en aquesta interacció amb els elements es va desenvolupant la seva psicomotricitat fina. Les activitats plàstiques són alhora un element molt útil per potenciar certes habilitats com l’observació, la percepció, la concentració, l’orientació espacial, etc.

Els infants fan exercicis plàstics amb motivacions diverses. Sovint els fan per jugar, sentir els materials i gaudir-ne, i altres vegades els ajuden a satisfer necessitats específiques d’expressar-se i comunicar-se amb l’entorn.

AULA JOC SIMBÒLIC

El joc simbòlic és el joc en el qual l’infant imita accions de la vida quotidiana del món dels adults. Comprèn el període dels dos als sis anys. Apareix quan l’infant ha adquirit la capacitat de representació, mitjançant la qual representa accions i regles bàsiques imaginàries que es refereixen als acords sobre a què es juga. El fet d’explorar i reproduir el món adult fa que es desenvolupi el pensament creatiu i els ajuda a resoldre conflictes, tensions, sentiments. No hem d’oblidar que el joc simbòlic és un aprenentatge que ajuda a l’infant a conèixer-se a si mateix i a l’entorn social que l’envolta.

Mitjançant el joc simbòlic el nen canalitza un seguit de tensions i desitjos afectius, li serveix per liquidar conflictes, per compensar necessitats no satisfetes, per invertir papers (obediència-autoritat). Un exemple molt clar el tenim quan el nen renya a la nina perquè no es vol menjar la sopa o, al contrari, li permet no menjar-la.

Tot aquest procés de simbolització es fonamenta bàsicament als avenços que va fent el seu llenguatge, el qual li possibilita arribar a acords amb els nens que comparteix el joc. Aquesta col·laboració implica un objectiu comú i l’acceptació de normes de joc, d’uns rols.

Conforme el nen i la nena es van fent grans, es pot observar com aquest tipus de joc es va fent cada vegada més complex i el joc passa de ser individual a realitzar-se en grup.