Espai Nadó

Projectes d´Atenció a la Primera Infància Espai Nadó

L’espai Nadó és un espai de trobada adreçat a infants de 4 mesos fins a l´any, on les famílies comparteixen inquietuds, dubtes, angoixes… amb les demés i amb l´equip professional.

En aquest ambient facilitem moments de cura, d´escolta, d´estima, d´alimentació tot potenciant el vincle entre la família i el nadó. Aquest vincle l´empoderem, perquè és un moment gratificant, afectiu i facilita la constitució de la base com a persona de l´infant.

Suposa un espai exclusiu d´atenció al nadó, sense tenir present el rellotge i, alhora donant temps allò que és primordial.

Un espai on oferim propostes que recullin les necessitats de les famílies i nadons, relacionades amb el procés de desenvolupament de l´infant durant els primers mesos, així com propostes   relacionades amb el massatge infantil, de descoberta del propi cos amb llibertat de moviment, de joc, com la panera dels tresors, la música relacionada amb els jocs de falda…

L´espai Nadó s’ofereix els dimarts i dijous de 10 a 12h del matí a:

Llar d’InfantsPública Municipal RODONA

Carrer Nemesi Valls, 35

Barberà del Vallès

93 719 08 01

blocs.xtec.cat/llarrodona/

eeirodona@bdv.cat