Espai de Trobada Multisensorial

Projectes d´atenció a la Primera Infància

Espai de Trobada Multisensorial

L´Espai de Trobada Multisensorial és un espai inclusiu d’acompanyament pedagògic i de trobada, per afavorir la confiança, la seguretat i l’autonomia de cada infant tot sent flexibles i adaptant-nos a les seves necessitats.

Es fan servir elements tecnològics multisensorials que ofereixen uns estímuls primaris, controlables i regulables a cada infant, sent així accessibles per a tothom.

Aquest espai disposa d´un Decàleg pel bon funcionament, on es dóna prioritat a les rutines quotidianes com a font d´aprenentatge formant part de la proposta educativa que oferim.

Què provoca aquest espai?

– Estímuls controlats, on es facilita l’exploració, el descobriment i el gaudir de diferents experiències sensorials.

– Sensacions primitives, intenses, holístiques, d’alt contingut emocional que generen el despertar sensorial.

– Entorn enriquidor (basat en les pròpies experiències), dotat d’elements que provoquen estímuls.

– Entorn accessible física i cognitivament que convida a l’exploració.

– Facilita la comprensió del medi i d’un mateix i convida a l’exploració.

 

Aquest espai està obert per la seva utilització, tant a les llars d´infants Públiques Municipals així com als centre Educatius de la població de Barberà del Vallès, tenint en compte una Coordinació pedagògica comuna amb la professional i l´Equip Directiu de la Llar d´infants Rodona , i partint de les necessitats i interessos dels infants que faran ús.