Projectes d’atenció a la primera infància

Aquests Projectes estan dissenyats per a la participació de l’infant acompanyat d’una persona adulta de referència.

Van dirigits a totes les famílies de la població amb infants de 0 a 2 anys.

Espai de Trobada Multisensorial

Espai Familiar

Espai Nadó