Comissió de Festes

De manera més informal i directa, les famílies, també participen a través de La Comissió de Festes en la celebració principalment de les Festes Populars. Aquesta participació és voluntària, la funció és interpretar algún personatge propi de cada una de les festes (Maria Castanyera, Carnestoltes…) o representant alguna obra de teatre.

Aquestes representacions sempre van dirigides als infants de la llar i són internes.