La nostra mirada cap a l’infant

A les Llars d’infants Públiques Municipals pretenem oferir uns espais que ajudin el desenvolupament integral de les nenes i els nens de la població, en estreta col·laboració educativa amb la família, sent dos contextos diferents amb un objectiu comú.

Tenim en compte els següents aspectes:

 • Acompanyem a l´infant per a assolir un desenvolupament físic, psicològic, emocional i social, tenint en compte la diversitat i les característiques personals, fomentant la concepció de que cada infant és únic i irrepetible.
 • Propiciem la sociabilitat a través d’un ambient educatiu, estimulant I agradable. Donant recursos als infants per viure i conviure en societat.
 • Encoratgem el procés de maduració de l´infant, respectant la llibertat de moviment, tot facilitant que creixi al ritme de les seves possibilitats i potenciant la seva capacitat d’autonomia i fent que se senti capaç. 
 • Fomentem l´autonomia per tal d’aconseguir un grau alt d’autoestima, traslladant a les criatures que són capaces de fer tot alló que es proposin tolerant que es poden equivocar i escollir, a través de les activitats quotidianes.
 • Treballem des d’una perspectiva coeducadora, donant molta importància a la cura, entesa com una necessitat fonamental per al benestar de les persones i el desenvolupament social.
 • Acompanyem a l´infant en el seu desenvolupament per que creixi com a persona tenint cura d’ell mateix i dels altres.
 • Oferim diferents espais, tant interiors com exteriors, fomentant el contacte amb el món natural. Espais d’escolta que conviden a jugar, a oferir oportunitats amb material segur i ric en sensacions, on sorgeix el conflicte com una oportunitat educativa.
 • Ens adrecem a tots els infants de la població afavorint la inclusió social, on la llengua de comunicació, tant en l´àmbit docent com administratiu, és el català.

La nostra metodologia es basa en:

 • Fer a l’infant protagonista actiu dels seus aprenentatges, mitjançant la descoberta, curiositat, exploració, vivència, experiència, iniciativa, interès, interacció, esperit crític….
 • Aquest aprenentatge actiu es basa en el joc com a eina per excel·lència. L’infant no juga per aprendre sinó que aprén per què juga.
 • La vida quotidiana i les rutines com a base per adquirir seguretat i augmentar l’autoestima. L’infant que se sent capaç és capaç