La roba

La roba que pensem que és més adequada per venir a la llar és aquella que afavoreix l’autonomia dels infants cal tenir present que la roba que portin ha de ser funcional i còmoda. Això vol dir que s’ha d’adaptar a les seves característiques motrius i de desenvolupament i no ha de dificultar o impedir, en cap cas, el lliure moviment de l’infant, imprescindible per a l’aprenentatge i l’adquisició d’habilitats i competències.

En la primera infància, sobretot, és una qüestió a tenir en compte, tant per facilitar el moviment de l’infant com la seva autonomia a l’hora de vestir-se i desvestir-se segons les seves capacitats i habilitats.

Per tant, la roba en els infants ha destar pensada basant-se en la comoditat, flexibilitat, funcionalitat i facilitat per a posar i treure les peces de roba i calçat. Eviteu posar petos i cinturons per facilitar la seva autonomia.

Tota la roba i les sabates haurà danar marcada amb el nom per evitar pèrdues.

L’infant ha de portar una motxilla diàriament per poder deixar, si cal, roba, pitets, xumets… dels vostres infants. Les motxilles estan a l’abast dels infants, us demanem que no deixeu res que pugui ser perillós per a ells/elles ni tampoc cap aliment.