L’agenda

Degut a la pandèmia de la Covid-19 aquest curs escolar prescindirem de l’agenda escolar.

Des de l’equip educatiu s’està valorant les vies de comunicació per informacions especifiques.