Pla organització centre 2021-22

Aquest és un pla provisional elaborat al juliol de 2020. S’està treballant per actualitzar i incorporar les últimes indicacions donades pel Departament de Salut i d’ Educació.

veure pla: pla organització centre Llim Serrallo