PERÍODE D’ADAPTACIÓ

La tornada a la rutina és un moment complex, on emergeixen moltes emocions diferents, noves descobertes, rialles, mirades de complicitat, tristesa, plors… és habitual que els infants que ja coneixen el centre, després d’un període de no assistència prolongat, i davant d’un nou referent o espai, puguin presentar reticència o tristesa en el moment de la separació amb les famílies. Aquesta incorporació s’ha de fer progressiva, i tot i que no serà tan necessària com pels infants que s’incorporen de nou, cal tenir cura, ser delicats i respectuosos amb el seu període d’adaptació.

Per altra banda, també hi ha noves incorporacions, infants que no han estat mai a la llar i que se’ls obre les portes a un “nou món”, un lloc on interactuen amb altres infants, d’edats iguals o diferents, iniciant-se en la socialització. Aquesta, és una etapa on els infants aniran adquirint més independència i s’allunyaran de la seva zona de confort.

Des de la llar, donem un gran valor a aquest procés, i la nostra manera d’entendre’l és a través del respecte, acompanyament, atenció, afecte i escolta, ja sigui per a les famílies com també pels infants. Així doncs, busquem que tots i totes tingueu una adaptació harmònica, càlida i plaent.

Les vivències per part de les famílies, com també dels infants, són diferents i úniques, i a vegades no segueixen un mateix patró. Tanmateix, però, serà necessari l’establiment de vincles efectius i de confiança entre educadores, tutores i companys/es, perquè els infants se sentin segurs, es desenvolupin plenament, i s’iniciïn a un joc compartit i lliure, amb el qual exploren tot allò que els envolta.

L’AUTONOMIA

Setmanalment, amb l’equip educatiu, i amb l’acompanyament de l’equip pedagògic, reflexionem sobre les nostres pràctiques i com millorar, dia a dia, les accions, les dinàmiques i l’autonomia que porten a terme els infants a la llar. Les nostres reflexions ens inviten i provoquen a millorar la nostra pràctica, i per aquest motiu, i des del sentit comú, amb una mirada respectuosa, i davant de l’observació d’una necessitat per part dels infants, actuem d’unes maneres o altres.

Recentment, hem iniciat un canvi de plantejament caminant cap a aquesta adquisició d’autonomia, la qual s’adquireix des de les edats més primerenques i, des de la llar, intentem potenciar-la des de tots els àmbits. Aquesta vegada, ens hem centrat en un aspecte tan comú com pot ser l’acció de beure, ja que tot i tractar-se d’un canvi que podem considerar venal, a ells els acosta una mica més a la realitat que els envolta. Així, aquest procés s’inicia amb gots adaptats, i quan l’infant està preparat, s’introdueix el got de vidre, el qual el fa ser més conscient de la cura del material (el vidre es trenca), de la precisió de moviments (com em poso el got a la boca? Quins moviments he de portar a terme? Com he d’agafar el got?) i també permet visualitzar l’aigua que s’aboca (n’hi ha prou? Massa?).

L’acció s’inicia com un joc, però a poc a poc, esdevé en accions curoses i moviments delicats, precisos i amb intencionalitat.

Tanmateix, per arribar a fer-ho amb autonomia, caldrà prendre’s temps per: rebre ajuda de l’educadora; Identificar el got; controlar el moviment implicat; posar en pràctica les nostres habilitats, assajant i errant en les nostres accions; i finalment, adquirir precisió amb la pràctica.

Així un acte rutinari, esdevé en un acte ple de sentit.

PER MOLTS ANYS!

Fer anys és màgic i és un acte de celebració, en edats primerenques i edats adultes, i per aquest motiu des de la llar, donem valor i importància a la celebració dels aniversaris. Certament, es tracta d’un dia que és ben especial pels infants els quals, a partir de l’any, ja comencen a copsar i a viure la màgia d’aquest dia tan significatiu. Per aquest motiu, l’equip educatiu, vetllem per transmetre aquesta visió de manera agradable i plaent, fer partícips, en el grau que ho desitgin, als infants.

Ens agrada promoure dinàmiques grupals, on l’infant que suma anys esdevingui el protagonista, contribuint així en construir una bona imatge i una bona autoestima de si mateix. A la llar ens centrem en aspectes que no són alimentaris o materials, però que contribueixen, d’igual manera, en fer que aquesta celebració esdevingui un moment màgic, on l’infant se senti homenatjat i protagonista, podent compartir aquest goig amb tots els companys i les companyes.

Per fer-ho, la celebració dels aniversaris els portem a terme amb els grup-classe i els regalem una corona, la qual, segons l’edat, les decoren les educadores o els mateixos companys i companyes. Seguidament, bufem les espelmes en un pastís (no comestible), cantem les cançons que coneixem d’aniversari, com “moltes felicitats!”; “anys i anys” i finalment cantarem i ballarem la cançó “epapa xia”.

Un cop feta aquesta celebració / festa, depenent del curs on es trobi (ll0, ll1, ll2), l’educadora proposa o pregunta, a l’infant de l’aniversari, l’activitat que vulgui portar a terme (pintura, ballar, fer psicomotricitat, anar al pati, fer massatges…), homenatjant-lo i regalant-li la possibilitat de portar a terme allò que més li agradi (convertint-se en el protagonista) o portant a terme alguna proposta que sabem que li agrada.

Recordeu, el veritable present, és estar tots reunits, compartint i celebrant, conjuntament, l’aniversari.

SAFATES D’EXPERIMENTACIÓ

Avui us volem explicar una de les propostes que portem a terme durant les estones de lliure circulació o bé de manera permanent a l’aula, com són les safates d’experimentació. I què són? Desglossem el nom:

Safates: Def. Plat gran, allargat i pla que serveix per portar, servir o presentar algunes coses.

Experimentació: A través d’aquesta els infants descobreixen el món que els envolta i les seves qualitats, les quals es poden adquirir a nivell sensorial (vista, oïda, tacte, olfacte i gust) o de manera perceptiva. Tanmateix, permet la manipulació i alteració de diferents elements de l’entorn, els permet estimular la motricitat fina i els comença a dotar d’unes bases que afavoriran la comprensió de diferents conceptes matemàtics (més/menys; dins/fora; buit/ple; molts/pocs; capacitats, etc).

Així, les Safates d’experimentació, són safates on, al seu interior, es troba diferent material que en facilita els aprenentatges propis de l’experimentació, el qual es presenta des d’una prèvia reflexió i planificació pedagògica, i cerca l’autònoma plena, com també la lliure elecció dels infants. D’aquesta manera s’estableixen uns fonaments sòlids mitjançant els quals podran anar construint i augmentaran els seus sabers. Tanmateix, el contingut de les safates s’acompanya de diferents utensilis o recipients els quals en permeten la seva manipulació, centrats a facilitar les accions i aprenentatges que inicialment s’ha previst que se’n derivin. Aquests elements poden ser pinces, embuts, coladors, pots d’alumini o de plàstic…

Quin material podem descobrir a les safates?

Dependrà dels interessos, possibilitats i capacitats del material facilitat i dels infants. Així s’hi pot trobar, per exemple, només un material (farina, pasta, arròs, cigrons, sorra fina i pedres, llenties, glaçons, etc.) com també de barrejats per tal de treballar diferents conceptes.

Per tots aquests beneficis, en el desenvolupament cognitiu i motor dels infants, esdevé una pràctica essencial pel seu desenvolupament, i des de la llar, facilitem moments on, aquesta experimentació i descoberta, es faci des del sentit, el respecte, el gust i el plaer.

L’ATELIER

“Un drac que treu foc per la boca”, “una serp”, “mira, un dit!”, “uaaaau!” – silenci – … Aquestes són algunes de les converses i expressions que trobem a l’espai de l’Atelier.

I què és l’Atelier? així anomenem al nostre taller de creativitat. Està situat al menjador de manera permanent, i és una zona dedicada, íntegrament, a la descoberta i manipulació de les diferents arts plàstiques, les quals són molt importants en el desenvolupament de les diferents habilitats dels infants com, per exemple: en la creativitat i la imaginació, la precisió, el domini i el control motor (motricitat fina i gruixuda), la descoberta i l’experimentació, l’expressió i la comunicació, etcètera.

En aquest espai, i seguint amb el caminar de la llar, facilitem diferents propostes les quals varien en funció dels interessos i necessitats dels infants, amb la qual cosa, cada material, té una durada que es determinarà en funció d’aquests. Tanmateix, se cerca que es desenvolupi en plena autonomia, amb la qual cosa troben, al seu abast, tots els elements necessaris per portar a terme les diferents propostes.

Per exemple, volem treballar la pintura sobre suports de diferent material i textures? Doncs a l’espai descobriran diferents pintures, amb uns recipients, com també 3 suports diferents (plàstic, cartolina rugosa o paper) per pintar. Seran els mateixos infants els que escolliran quin és el suport que volen pintar i ho faran en funció dels elements que els facilitem (amb un pinzell, amb el dit, amb esponges, amb taps de suro, etc.)

Quin material hi podem trobar? pintures de diferents colors, llapis de colors, guixos, ceres, pinzells, suports de diferents qualitats sensorials o característiques (de plàstic, de paper, amb textures…) fang, plastilina, fruits de temporada… Afavorint, d’aquesta manera, a la descoberta de diferents elements, estris, arts i llenguatges.

“La belleza artística no consiste en representar una cosa bella, sino en la bella representación de una cosa.” Immanuel Kant.

EL CANVI DE BOLQUERS

El canvi de bolquers és un moment recurrent al dia a dia a la llar i al qual donem molt de valor. Des de la nostra visió, aquest va més enllà de la mera acció del canvi, ja que esdevé un temps d’atenció individualitzada i de qualitat, la qual permeten reforçar els vincles efectius entre l’infant i l’educadora, afavorint, d’aquesta manera, una relació més intima.

Tanmateix, esdevé un moment de diàleg, de participació i de disposició corporal a través de la mirada, dels gestos, les paraules, les carícies, el to de veu… el qual es procura portar a terme sense presses i respectant les necessitats de cada un dels infants. Aquest moment doncs, és l’inici d’una interacció, d’una relació de confiança, en la qual s’hi potencia la comunicació i llenguatge. A poc a poc, i amb acompanyament, aquest moment cada vegada esdevindrà més autònom, fet que incrementarà la seva autoestima.

 

El canvi de bolquers es porta a terme al canviador, el qual tenen adherit a les aules, i, en funció de les seves necessitats i moment evolutiu es fa d’una manera o d’una altra. Així els nadons, se’ls canvia estirats al canviador, mentre que quan l’infant comença a adquirir un control motriu més acurat, com també assoleixen l’habilitat de desplaçar-se dempeus, se’ls canvia drets. Tanmateix, l’educadora s’asseu a la seva alçada, mantenint, d’aquesta manera, la comunicació i vincle.

Progressivament, els infants, aniran realitzant un control d’esfínters, depenent cada vegada menys de l’adult. Així i tot, les educadores hi estem presents, oferint-los afecte i cuidant i reforçant el vincle efectiu entre infant i adult.

CONTE CONTAT…

Un dels espais, de lliure circulació, comuns a totes les aules, en el qual se’n deriven grans històries, aflora la imaginació dels infants, i s’inicia un hàbit el qual, acompanyat, serà un gran aliat al llarg de tota la vida, com és l’hàbit de la lectura, és l’espai de calma i lectura.

Aquest està situat, estratègicament, a una zona més recollida de l’aula, i el material que el delimita i compon està seleccionat amb la finalitat de cercar la comoditat i un clima de serenitat i calma. Així, en aquest hi trobem coixins, teles que el delimiten, catifes toves, etc. Des de la llar transmetem la importància de la cura del material, però en més èmfasi als contes, els quals vetllem perquè siguin cuidats i respectats de la millor manera possible. Tanmateix, a vegades hi ha accidents, i disposem d’un “hospital de contes” on van els contes trencats. Alguns poden reparar-se i anar a l’aula, d’altres no els podem recuperar…

COM ESCOLLIM ELS CONTES?

En les primeres edats (0-2), els contes són sensorials permetent-ne l’experimentació a través dels diferents sentits com són la vista, el tacte i l’oïda. El material d’aquest sol ser de roba o cartró i de mides reduïdes, facilitant la seva manipulació, com també són més residents, per tal que se’ls puguin posa amb facilitat a la boca, que és el canal a través del qual poden descobrir les seves qualitats.

En edats posteriors (2-3 anys), es poden començar a introduir històries amb per personatges i situacions fantàstiques, amb un llenguatge fàcil d’entendre però, que alhora, permeti la introducció de noves paraules. En aquestes edats, es poden començar a  introduir, progressivament i amb acompanyament, els contes de paper.

Per altra banda, des de la llar creiem que és molt important el contingut i valors que transmet el conte, i per aquest motiu en cerquem que sigui conseqüents amb la nostra mirada i valors, ja que, a través d’aquests, els infants, elaboren connexions amb la vida quotidiana. Finalment, us volem recordar, parafrasejant a Penélope Leach, la següent reflexió:

“Mai és massa aviat per compartir un llibre amb els infants. Si esperem que sàpiguen llegir per fer-ho, és com si esperéssim que ells sabessin parlar, per parlar-los”.

EL DESCANS I EL SON

El son i descans és una necessitat bàsica de l’ésser humà, però en més grau ho és pels infants. Aquests volen més hores de son, ja que durant el dia realitzen molts aprenentatges i connexions, i necessiten descansar per tal d’assimilar-los.

La migdiada també es contempla, en les primeres edats dels 0 als 3 anys, com quelcom necessari, i no s’ha de prendre com a una acció incompatible amb el fet que al vespre puguin dormir.  Aquest petit moment de descans, permet que els nens i nenes puguin assimilar tots els aprenentatges que afloren al llarg del dia, fet que no succeeix quan estan cansats, ja que els dificulta l’adquisició de nous coneixements i aprenentatges. Així doncs, el son els permet descansar, renovar energies, i estar més receptius a tots els estímuls externs quan es desperten.

Per aquest motiu, us demanem que us pregunteu: Utilitzem alguna rutina abans d’anar a dormir? Si l’utilitzo, funciona? He de despertar al meu fill/a al matí o es desperta sol/a? Tenim un horari establert per anar a dormir, entre setmana, per regular el son?

A la llar, vetllem per cobrir aquesta necessitat, i procurem facilitar els entorns per tal que es produeixi el més tranquil·lament possible. Els més petits, realitzen petits sons al llarg del dia, però habitualment, aquest moment, s’inicia amb la finalització del dinar, començant la rutina d’abans d’anar a dormir. És en aquest moment on vetllem perquè tot el procés sigui el més autònomament possible: es renten les mans, la cara, i alguns fan un pipí a l’orinal; reconeixen i s’estiren al seu llit, on troben les seves pertinences per anar a dormir: el xumet, el peluix, el llençol, etc.; es treuen les sabates, sols/es o amb ajuda, …

Alguns infants necessiten acompanyament per conciliar el son, d’altres s’adormen sols, alguns volen que els tapem amb el seu llençol… Les educadores coneixem les necessitats de cada un d’ells, i ens adaptem, en tot moment, a aquestes…

Si voleu ampliar informació, us recomanem un article publicat al diari del consumidor, al següent enllaç: https://revista.consumer.es/ca/portada-ca/bebe-ca/nens-a-dormir.html

LA CARGOLERA

Durant la primera setmana d’adaptació, els infants de la llar, van descobrir que a les parets del pati hi havia molts cargols. A partir d’aquesta descoberta, els van començar a agafar,  mirar, tocar, ensenyar-los a les educadores i companys/es…

Passada una setmana, aquesta actuació es repetia freqüentment, i es va decidir “estirar el fil” i fer una sortida, amb els infants de llar 2, a la pista del costat, per buscar cargols i aliment per aquests (fulles, flors, herbes…) per tal de crear una cargolera.

Aquesta es va situar a l‘espai d’observació, del menjador, el qual es va modificant, el llarg del curs escolar, segons motivacions i interessos dels infants. El que pretén l’espai és que els infants puguin manipular, alimentar, tocar (amb cura i respecte), cuidar i observar, amb més deteniment i proximitat, diferents elements de la natura, animals, insectes, etc. que els hi cridin l’atenció. Gràcies a la col·laboració de les famílies, hem pogut trobar un espai on poder posar els cargols, i hem ambientat el recipient de tal manera que els cargols estiguin tan còmodes com sigui possible: tenen terra, herbes vàries, pedres, els infants els alimenten amb freqüència, i els hi tirem aigua per refrescar-los!

I ara, què? Doncs és el moment d’observar quin serà el seu cicle vital, com són, quins colors tenen, perquè s’amaguen, i intentar donar resposta a totes aquelles qüestions que sorgeixin dels infants.

Fins quan durarà? La cargolera durarà tant temps com els infants ho demanin i mostrin interès, pot ser un mes, dos mesos, una setmana… i un cop ja no cridi l’atenció es buscarà una nova proposta.

“L’art d’ensenyar, és l’art d’ajudar a descobrir”. Mark Van Doren.

 

 

ENS VISITEN!

Aquesta setmana hem tingut una visita molt especial a la llar, ens han vingut a veure els policies! Ha estat un dia de moltes emocions, alguns infants miraven els policies amb curiositat, els altres amb respecte, d’altres amb recel, alguns amb por… Però el cert és que ens ho han posat d’allò més fàcil, i la seva interacció amb els infants ha permès que els nens i nenes poguessin apropar-se als policies com també tocar, emprovar-se i manipular tot el material (gorres, armilles reflectants, llanternes, llums, cons, cascs antiavalots, proteccions, etc.), el qual havia estat prèviament seleccionat. A més, han pogut pujar a la furgoneta, moure’s amb total llibertat per aquesta, com també fer sonar la sirena, una experiència d’allò més enriquidora i engrescadora!

Per què apropem aquesta figura a la llar? Doncs per fer-los perdre la por envers aquesta i la normalitzin, perquè entenguin que és als qui ens hem de dirigir en cas que ens passi qualsevol cosa i no tinguem coneguts al voltant, com per exemple si ens perdem, establint així una relació de confiança i proximitat.

És important transmetre aquest missatge als infants: els policies són els nostres amics, i són els que sempre ens podran ajudar. Així, podrem defugir del fet que els vegin seriosos, autoritaris, i que s’amaguin d’aquests, convertint-los amb una figura reconeguda i amigable per a ells i elles.

Dit això, volem agrair la col·laboració als mossos d’esquadra per fer-ho possible!