QUI SOM?

El nostre equip educatiu parteix i comparteix el Projecte Educatiu de Centre, el qual està realitzat coordinadament amb la resta d’equips de les altres llars d’infants gestionades per Orió i sota una coordinació i direcció pedagògica de la mateixa empresa. Els Plançons està format per personal qualificat, jove i implicat en millorar, mitjançant l’aprenentatge permanent, per tal d’assolir els objectius plantejats de centre.

Per mantenir aquest aprenentatge permanent, de manera periòdica, es realitzen diversos cursos de formació per tal d’ampliar els coneixements i els punts de vista del nostre equip educatiu.  

Aquest curs 2022 – 2023, els Plançons està conformat per:

EVA AGUSTÍ MASFERRER
Educadora i tutora de llar 0


XÈNIA BRUGUÉ TARRATS
Educadora i tutora de llar 1

 
ARIADNA FERRER CARRÉ
Educadora i tutora de llar 2


ANNA JOSEPH CALVO  
Educadora i suport


NINA GARCIA TRIOLA
Directora i suport
 

NAJAT CHADRAME 
Personal de neteja