QUI SOM?

El nostre equip educatiu parteix i comparteix el Projecte Educatiu de Centre, el qual està realitzat coordinadament amb la resta d’equips de les altres llars d’infants gestionades per Orió i sota una coordinació i direcció pedagògica de la mateixa empresa. Els Plançons està format per personal qualificat, jove i implicat en millorar, mitjançant l’aprenentatge permanent, per tal d’assolir els objectius plantejats de centre.

Per mantenir aquest aprenentatge permanent, de manera periòdica, es realitzen diversos cursos de formació per tal d’ampliar els coneixements i els punts de vista del nostre equip educatiu.  

Aquest curs 2023 – 2024, els Plançons està conformat per:

ALBA ARBOIX
Educadora i tutora de llar 0

EVA AGUSTÍ MASFERRER
Educadora i tutora de llar 1

JÚLIA MASÓ
Educadora i tutora de llar 1

ARIADNA FERRER CARRÉ
Educadora i suport

NÀDIA PUJADAS LOZANO
Educadora i tutora de llar 2

NEKANE CARRERAS
Directora i suport

NAJAT CHADRAME
Personal de neteja