LA PANERA DELS TRESORS

La panera dels tresors és una activitat d’exploració. Per fer-la cal omplir una panera de vímet amb objectes d’ús quotidià escollits amb la finalitat de proporcionar estímul i experiència als cinc sentits de l’infant: la descoberta i el desenvolupament del tacte, el gust, l’olfacte, l’oïda, la vista i del sentit del moviment del cos.

Es tracta d’un recull especial de materials, no de joguines, que ofereixen a l’infant referències precises de superfície, pes, temperatura, forma, color, olor, so, consistència, etc.

La panera dels tresors proporciona a l’infant l’oportunitat d’interessar-se per moltes coses que té al davant. Assegut al costat de la panera pot desenvolupar millor la seva capacitat de coordinar ull, mà i boca, pot accedir més fàcilment als objectes i portar-los a la boca per conèixer-los.

Segur que quan l’infant agafa un objecte i l’examina, el xuma o el mossega, el seu pensament es pregunta: Què és això? Un assortiment satisfactori dóna resposta a la seva constant pregunta. Li facilita de poder triar allò que més l’interessa i afavoreix la curiositat innata per descobrir les qualitats i novetats de les coses.

Amb la panera dels tresors l’infant aprèn sol i per ell mateix. L’adult, amb la seva presència i atenció, li dóna seguretat i confiança. Cal evitar interferències i afavorir sempre la lliure exploració, manipulació, concentració i atenció.

Els objectes de la panera es trien un per un segons la seva qualitat: fusta, vímet, metall, palla, objectes naturals, etc.; i es posen en una panera de vímet dur d’uns 35 centímetres de diàmetre i 8 d’alçària. És important que la panera sigui sòlida, plana, estable i sense nanses. El nen s’hi ha de poder repenjar còmodament sense que se li tombi.

Durant l’estona de joc amb els objectes de la panera, ajudem els petits a establir els primers contactes, comunicacions i interès entre ells a través del joc. Els objectes de la panera són autèntiques eines d’aprenentatge que s’han de respectar com a tals, tot i que molts són utensilis domèstics habituals o materials de la natura sense cap finalitat concreta.

L’adult seurà a prop d’on juguen els infants en una cadira ni massa alta ni massa baixa, per tal que li permeti mantenir-se a una distància òptima per observar el joc, sense interferir l’acció dels nens i donant-los seguretat amb la seva mirada i la seva presència, atenta i interessada, receptiva i disponible a tots els infants.