Les interaccions

Descobrir a l’altre…

Compartint moments junts amb il·lusió.

Les interaccions són importants entre infants i entre infants i adults. Els nens i nenes aprenen coses dels altres, imiten a l’adult, uns reprenen la idea d’un joc de l’altre i inclouen coses pròpies,etc.

Es comuniquen amb la mirada, amb els gestos i amb la paraula o els balbocejos. Presten atenció al que fa o diu l’altre i l’imiten o es responen.