Linia pedagògica

El Projecte Pedagògic de la llar d’infants municipal de Bonavista es basa en tres referents :

– El Decret del Departament d’Educació (Agost 2010).
– El model Pikler- Loczy.
– La Pedagogia Interactiva.

  •    – El projecte dels Tallers Oberts

 

nen pintura