Projecte de l’hort

 

Des de que vam iniciar el projecte de L’hort a l’escola fruit de moltes reflexions i del “Seminari sobre els espais exteriors de les llars d’infants” organitzat per l’Ajuntament de Tarragona.

La necessitat de treballar els patis sorgeix de la constatació de que a les llars d’infants tots els espais interiors estan molt pensats i repensats en funció de les necessitats dels infants .

La consideració a les llars d’infants de que totes les propostes son educatives, ens porta a la reflexió d’aquest espai, per tal d’intentar treure un millor aprofitament dels espais exteriors i on també els infants trobin més possibilitats de joc i aprenentatge.

Vam participar totes les docents de les dues llars, adscrites al treballa de qualsevol dels aspectes relacionats amb: elements naturals, treball motriu, materials , joc simbòlic…

Ens vam plantejar millorar el pati pels infants de les nostres llars, en primer lloc vam elaborar el projecte de pati, i curs rere curs hem anat treballant un aspecte.

Ens quedava L’hort, per poder portar a terme aquest projecte vam  comptar amb el suport de l’empresa SEKISUI Specialty Chemicals, a la que des d’aquí li donem les gràcies.

Mes endavant vam crear un altre hort per als mes petits , així que ara podem gaudir de dos espais d’hort a la llar.

Amb el treball de l’hort busquem despertar i fomentar actituds de respecte, cura i conservació de l’entorn més proper, del medi natural i educar en valors de progrés i sostenibilitat.

Alguns dels objectius que volem aconseguir:

  1. Actuar sobre els objectes: preparació de la terra, sembrar llavors, plantar, regar, …tenir cura.
  2. Observar resultats.
  3. Recollir els fruits de l’hort.
  4. Reconèixement d’algunes qualitats sensorials fruits de l’exploració de l’hort i materials que utilitzem en l’activitat.
  5. Progressar en el domini de l’ús dels estris, materials i tècniques per tenir cura de l’hort

L’HORT DEL NINOT

 

HORT DE P1

HORT DE P2