Lectures Dialògiques

 1. Introducció:

Les lectures dialògiques, estan considerades con una actuació d’èxit educatiu, dins de les actuacions d’èxit acadèmic que contemplen les comunitats d’aprenentatge atenen a les evidències científiques que la comunitat acadèmica ha estudiat.

Consisteix en fer lectures de llibres de la literatura clàssica, amb l’objectiu a més de la pràctica de la lectura i el coneixement de les obres , aprofundir a través d’aquestes sobre temes  universals  com l’amistat, l’amor, l’odi . etc.. es a dir tot els sentiments i emocions dels essers humans experimentem. Aquest aprofundiment ho farem a través de la lectura i el diàleg.

En les Llars d’Infants i també e l’educació infantil, ho farem a través de adaptacions d’aquestes obres en contes.

2.Metodologia

Presentació de l’obra:

 • Escollirem les obres segons les edats i els temes que vulguem treballar.
 • Com estem parlant d’infants molt petits P2-P1 .escollirem de quatre a cinc imatges de cada història amb més representativitat i que permeti  entendre l’argumentari de l’obra i ens servirà de recurs didàctic per treballar l’obra.
 • Cada imatge anirà acompanyada per un breu text narratiu de la història.
 • Explicarem cada sessió amb una intencionalitat diferent però repetint la narració cada cop..
 • La primera sessió servirà d’introducció de l’obre i l’autor.
 • La segona sessió presentarem la història amb el text seleccionat.
 • Les altres sessions treballarem tota la historia i començarem a treballar el diàleg centrar-nos en un o dos conceptes determinats de cada text.
 • Podem utilitzar de cada escena altres recursos per fer entendre la història; elements representatius en tres dimensions, titelles dels personatges, per tant que sigui més interactiu i els infants puguin participar .

Diàleg: :

 • Després de cada explicació podem establir un diàleg sobre el que ha passat, com que els infants encara no tenen un llenguatge del tot desenvolupat, podem utilitzar aquells recursos usats per l’explicació de la història i fer que:
 • Assenyalen els elements o personatges de la història.
 • Que representin els que ha succeït.
 • Que assenyalen el personatge que més li agrada.
 • Que participi en la representació història etc..

Participació de les famílies:

 • Les famílies participaran en la lectura de l’obra ja que els infants s’emportaran el conte a casa durant uns dies ( bé tota l’obra un cop explicada a la Llar o bé cada sessió que faci els nens).