Eduquem les emocions

Treballar les emocions a l’escola és poder i saber-hi intervenir per aconseguir un bon clima emocional que afavoreixi la convivència i l’aprenentatge de cadascun dels nens i les nenes. El cos, la ment i les emocions, són tres àmbits que constitueixen la nostra persona i s’ha d’intervenir en l’educació i desenvolupament de tots tres.

Molts aprenentatges es realitzen a través d’un modelatge no conscient, aprenem per imitació o per adopció de fets i maneres de l’altre persona sense que siguem conscients del nostre aprenentatge. Per tant podem afirmar que, les nostres emocions repercuteixen en els altres, que sempre estem en comunicació emocional amb l’altra persona. Si en nosaltres hi ha apatia, comuniquem apatia i si hi ha motivació, comuniquem motivació als nostres nens i nenes.

L’educació emocional comença per tant en nosaltres. Treballar per la consciencia i l’educació, la regulació o la gestió emocional de nosaltres mateixos, és el que ens fa créixer i madurar com a persones. Ens obre les portes a realitzar intervencions i aportacions als nens i nenes, ajudant-los així, a desenvolupar la seva pròpia educació emocional.

Considerem que l’actitud de la persona adulta és bàsica per establir un bon clima emocional.

Por/ Alegria/ Enuig i Tristesa seran les emocions bàsiques que treballarem.

És per això que al llarg del curs es treballen els següents objectius:

  • Identificar-se com a persona, assolir el grau de seguretat afectiva i emocional corresponent al seu moment maduratiu.
  • Esforçar-se per manifestar i expressar les pròpies emocions i sentiments.
  • Adonar-se i respectar les emocions i sentiments dels altres.
  • Establir vincles i relacions afectives positives amb les persones adultes i amb els que comparteixen situacions i activitats quotidianament.