AFA Llim El Ninot

Les Associacions de Mares i Pares de Alumnes són entitats de dret privat amb l’objectiu fonamental de la representació dels interessos dels pares i mares o tutors legals en els centres educatius dels seus fills o tutelats que s’integren activament en la vida de la llar d’infants, tot col·laborant en activitats com festes populars, sortides…

Es convoquen diverses reunions al llarg del curs.

AMPA de Llar d’infant El Ninot pel curs 2020/21 esta constituïda per:

Presidenta: Patricia Garcia Arrantes

Secretaria: Jennifer Soriano Garcia

Tresorera : Carmen Guerrero Ortega

Comments are closed.