AFA Llim El Ninot

Les Associacions de Mares i Pares de Alumnes són entitats de dret privat amb l’objectiu fonamental de la representació dels interessos dels pares i mares o tutors legals en els centres educatius dels seus fills o tutelats que s’integren activament en la vida de la llar d’infants, tot col·laborant en activitats com festes populars, sortides…Es convoquen diverses reunions al llarg del curs.