Sant Jordi 2021

 

Activitats setmana de Sant Jordi.

Us hem demanat què:

I estem començant a rebre les vostres creacions:

Tots els treballs que heu portat. Mòltes gràcies per la vostra col·laboració.

A La Llar també hem volgut fer un detall per les nostres famílies: Una rosa per Sant Jordi.

Estampem una Rosa . Grup 3 Porquets

Estampació de la Rosa de Sant Jordi. Grup La rateta Presumida.

Les receptes de Sant Jordi que ens heu fet arribar:

 

https://drive.google.com/file/d/1n4lfIiUk6rhl8RtafGsQYZMXQZof4tx0/view?usp=sharing

 

Cançó Bressol, amb llengua Ndowe, també anomenada COMBE. Originària de Guinea Equatorial.

Conte de diferents tradicions, en aquest cas la tradició de :

L‘Olentzero o Olentzaro és un personatge de la tradició nadalenca basca.

L’Olentzero és un carboner mitològic que porta els regals el dia de Nadal a les llars basques. Es tracta d’una tradició, l’origen de la qual sembla la zona de Lesaka.

Unes mares de la nostra llar ens han vingut a explicar-la:

Grup Els tres porquets

 

Representacions de la llegenda de Sant Jordi Pel grup de les Ratetes

Representacions de la Llegenda de Sant Jordi pel grup de La rateta Presumida.

MATRICULACIÓ CURS 2021-22

 

Llistat admesos   llim el ninot

Recordeu l’oferta de la llar que és de 26 places de P1 i 45 de P2.

MATRICULACIÓ DEL 16 AL 22 DE JUNY

Totes les famílies que han estat admeses ja poden demanar cita per fer la matricula del curs 2021-22 al telefon 977550230 o al correu e3007713@xtec.cat .

També podeu enviar la documentació per email a aquest correu.e3007713@xtec.cat .

IMPORTANT

Documentació per fer la matrícula:

MATRÍCULA

 

Per tal de formalitzar la matrícula, heu d’entregar a l’escola:

  • Fulls d’autoritzacions proporcionats per la llar.( es facilitaran al centre)
  • Original i fotocòpia i original del DNI, NIE o passaport del pare i mare o tutor i tutora si no els heu aportat a la preinscripció.
  • Original i fotocòpia del carnet de vacunes de l’infant o certificat equivalent.
  • Original i fotocòpia Targeta Sanitària de l’infant.
  • Fotocòpia de les dades bancàries (primera pàgina del full de la llibreta o document equivalent on figuri el número de compte i titular).
  • En cas que els ingressos anuals del nucli familiar siguin inferiors a 24.000€ cal aportar: la declaració de la renda de l’exercici 2020 ( presentada al 2021) o les 6 últimes nòmines + vida laboral o informe de Serveis Socials detallant ingressos familiars anuals.
  • En cas de separació, divorci, etc. cal portar fotocopiada la documentació acreditativa (resolució judicial vigent).
  • 2 fotografies de carnet actuals.

*Tota aquesta documentació és obligatòria, en cas que falti algun document no es podrà donar per vàlida la matrícula.

Recordeu que qualsevol reclamació l’heu de fer a una oficina de l’OMAC

El període de preinscripció és farà el del 10 al 21 de maig de 2021, ambdós inclosos.

 

 

El dia de la Mona

El divendres dia 26 , abans de les vacances celebrem el dia de la mona amb el amics del grup.

Al matí hem fet la nostra pròpia mona:

Fem la nostra mona grup 3 Porquets

Fem la nostra mona al grup de les Rateta Presumida

Per la tarda sortim al pati ha menjar-la.

Grup de la rateta Presumida

 

 

 

 

 

 

 

 

Grup els 3 Porquet