El Ramadà és el nom del novè mes del calendari lunar islàmic. Va començar el 2 d’abril  i durarà fins el 2 de maig.

Per saber-ne més :

JUSTÍCIA

ALUMNAT D’ORIGEN ESTRANGER