ELS DRETS I DEURES DELS INFANTS

QUÈ SÓN ELS DRETS I DEURES?

 Totes les persones, independentment de l’edat, l’origen, la cultura i qualsevol altra circumstància, tenim uns drets que s’han de respectar. Igualment, tots, des del més petit fins al més gran, tenim també deures que hem de complir. Tant els drets com els deures són necessaris per viure en societat i per conviure bé amb els altres.

Cada dret porta aparellat uns deures i unes responsabilitats. Així, per exemple, com a infants i joves teniu reconegut el dret a l’educació, però aquest dret comporta, alhora, un deure i una responsabilitat per a vosaltres: el deure d’anar a escola i la responsabilitat d’estudiar. Un altre exemple que els nostres drets demanen el nostre compromís és que teniu dret a no ser agredits i, per tant, el deure de no agredir els altres. I encara un altre: teniu dret a la salut, i per tant, el deure d’anar al metge, de prendre els medicaments, de no actuar posant en perill la vostra salut: menjant inadequadament, fent activitats amb què us podeu fer mal o en què podeu fer mal als altres o perjudicar la seva salut.

 Per tant, si volem que els drets de les persones del nostre voltant es respectin, tenim el deure de no vulnerar aquests drets. Si volem que el lloc on vivim sigui agradable, l’hem de respectar, tant si només és nostre com si és de tots.

En aquesta pàgina web del sindic de greuges hi trobareu més informació.

http://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=125

Educació Física