Ús didàctic del material multimedia

Avui en dia ja no ens hem d’espantar de la gran quantitat de material multimèdia que podem trobar, el més sensat i el que hem d’ensenyar sobretot als nostres alumnes és a discernir entre tots el materials, els hem d’ensenyar com i sobretot quins utilitzar, no els hem de prohibir l’accés, el que hem de fer és mostrar-los el camí adient, tant per a l’accés a aquesta mena de materials, com a la creació dels seus propis.

Mica en mica, els hem de poder implicar en la creació d’aquests, una situació ideal seria la següent:

Repartir la classe en petits grups que creïn una petita unitat didàctica i el seu material multimèdia adjunt. Amb la repartició en petits grups, cada membre del grup assolirà un rol diferent en la creació de la unitat didàctica i així cada un d’ells es veurà en diferents punts, ja que seria adient assignar rols que mai hagin manifestat.  Un cop acabada la tasca, el material seria presentat a la resta de la classe que jutjaria l’idoneïtat o no del mateix.

En acabat tot, el grup també es coavaluaria amb una rúbrica específica per això.