Biblioteca

La biblioteca de l’escola disposa de llibres de tipologia diversa i de revistes educatives: Reporter DOC, Cavall fort…

Durant l’etapa d’infantil, l’alumnat gaudeix d’una sessió a la setmana on el/la mestre/a fa lectura d’un dels llibres i després treballa sobre el mateix. També tenen temps per mirar els llibres que agradin a cada infant.

A partir de primària també es fan activitats d’animació a la lectura i de formació de l’usuari amb opció a préstec.

sedeta_biblioteca