Servei de menjador

L’EQUIP 2020-21


INFORMACIONS BÀSIQUES

COM CONTACTAR-NOS?

 • De forma presencial, a l’escola dilluns, dimarts i dimecres, entre les 9h i les 12h; dijous i divendres entre les 9h i les 10h, trobareu a la Yasmina i/o la Raquel. Aquest curs, però, serà necessari demanar cita prèvia via correu o trucada.
 • A través del nostre correu electrònic, que és migdia.lasedeta@garbuix.org Aquí podeu fer-nos qualsevol consulta, també, i ens podeu escriure en qualsevol moment, nosaltres consultem el correu i responem entre les 9h i les 12h.
 • També ens podeu trucar al nostre mòbil, 640 332 835, entre les 9h i les 12h de dilluns a divendres.

DIETES

 • Per demanar dieta cal avisar directament a les coordinadores de migdia. O bé  enviant un correu electrònic, trucant al nostre telèfon o enviant un WhatsApp.
 • Si arribeu abans de les 9h, podeu demanar un full d’avisos a les monitores de l’acollida de matí i elles ens ho faran arribar.
 • Cal demanar la dieta abans de les 10h del mateix dia per garantir que cuina la pugui preparar.

ABSÈNCIES

 • Cal avisar de les absències amb antelació i directament a les coordinadores de migdia. O bé enviant un correu electrònic, trucant al nostre telèfon  o enviant un WhatsApp.
 • Si l’absència és per al mateix dia, cal notificar-la abans de les 10h, que és quan passem els menús a cuina.
 • Sempre que l’absència estigui degudament avisada, es descomptarà la part proporcional del menjar (2’75€) en el rebut del mes següent.

RELACIÓ PAGAMENTS CURS 2020/2021

PREUS

Preu àpat fix 6,33€
Preu àpat esporàdic 6,96€
Preu àpat família nombrosa (*) 5,33€

 

QUOTES

Total

dies lectius

Preu

estàndard

Preu

família nombrosa (*)

SETEMBRE P-3 7 44,31€ 37,31€
SETEMBRE P4-6è. 12 75,96€ 63,96€
OCTUBRE 21 132,93€ 111,93€
NOVEMBRE 21 132,93€ 111,93€
DESEMBRE 13 82,29€ 69,29€
GENER 16 101,28€ 85,28€
FEBRER 19 120,27€ 101,27€
MARÇ 20 126,60€ 106,60€
ABRIL 19 120,27€ 101,27€
MAIG 20 126,60€ 106,60€
JUNY 15 94,95€ 79,95€

* Famílies amb carnet de família nombrosa amb tres o més infants  matriculats a l’Escola o IES La Sedeta aquest curs 2020-21. 

CALENDARI PAGAMENTS

 • El rebut es girarà a principi de mes. Tret del cas del mes de setembre que es girarà el dia 18, un cop s’hagi iniciat el servei i el mes d’octubre que serà als voltants del dia 11 a fi i efecte que els rebuts dels dos primers mesos no s’ajuntin.
 • Els rebuts vindran a nom de Garbuix sccl.
 • En cas que sigui retornat algun rebut, es cobraran les despeses bancàries d’aquest retorn, sempre i quan no hagi estat un error en la tramesa.
 • Els rebuts del servei de menjador en modalitat d’esporàdic es passaran a mes vençut.
 • Tots els pagaments es faran únicament a través de domiciliació o transferència bancaria.