Servei del migdia

COM CONTACTAR-NOS?

 • De forma presencial, a l’escola de dilluns a divendres entre les 9h i les 10h trobareu la Núria o la Raquel. També a través del nostre correu electrònic, que és migdia.lasedeta@gmail.com o per Dinantia. Aquí podeu fer-nos qualsevol consulta i ens podeu escriure en qualsevol moment, nosaltres consultem el correu i responem cada dia entre les 9h i les 12h.

DIETES

 • Per demanar dieta cal avisar directament a les coordinadores de migdia. O bé  enviant un correu electrònic o per Dinantia.
 • Si arribeu abans de les 9h, podeu demanar un full d’avisos a les monitores de l’acollida de matí i elles ens ho faran arribar.
 • Cal demanar la dieta abans de les 10h del mateix dia per garantir que cuina la pugui preparar.

ABSÈNCIES

 • Cal avisar de les absències amb antelació i directament a les coordinadores de migdia. O bé enviant un correu electrònic o Dinantia.
 • Si l’absència és per al mateix dia, cal notificar-la abans de les 10h, que és quan passem els menús a cuina.
 • Si l’absència és per malaltia, cal avisar cada dia que no vingui (sempre abans de les 10h) o be especificar que s’avisarà el dia que es torni a fer ús del menjador.
 • Sempre que l’absència estigui degudament avisada, es descomptarà la part proporcional del menjar (2,86€) en el rebut del mes següent.

RELACIÓ PAGAMENTS

PREUS

Preu àpat fix 6,70€
Preu àpat esporàdic 7,30€
Preu àpat família nombrosa (*) 5,70€

 

QUOTES

Total

dies lectius

Preu

estàndard

Preu                           Preu

F.nombrosa (*)           becat

SETEMBRE P-3 13 87,1€     71,1€                            –
SETEMBRE P4-6è. 16 107,2€    91,2€                             –
OCTUBRE 20 134€   114€                                –
NOVEMBRE 21 140,7€   119,7€                             –
DESEMBRE 11 73,7€   62,7€                                 –
GENER 18 120,5€   102,6€                            –
FEBRER 20 134€   114€                                –
MARÇ 16 107,2€   91,2€                              –
ABRIL 21 140,7€   119,7€                             –
MAIG 20 134€   114€                                –
JUNY 15 100,5€   85,5€                               –

* Famílies amb carnet de família nombrosa amb tres o més infants matriculats a l’Escola o INS La Sedeta aquest curs 2023-24. 

CALENDARI PAGAMENTS

 • El rebut es girarà a principi de mes. Tret del cas de setembre que es girarà a finals de mes i el mes d’octubre que serà als voltants del dia 11-15 a fi i efecte que els rebuts dels dos primers mesos no s’ajuntin.
 • Els rebuts vindran a nom de Garbuix sccl.
 • En cas que sigui retornat algun rebut, es cobraran les despeses bancàries (1,21€) d’aquest retorn, sempre que no hagi estat un error en la tramesa.
 • Els rebuts del servei de menjador en modalitat d’esporàdic es passaran a mes vençut.
 • Tots els pagaments es faran únicament a través de domiciliació o transferència bancària.