Informació general

 

L’Associació de Famílies d’alumnes

 Horari d’atenció a les famílies

dimarts de 9 a 11 h

dimecres 15:30 a 17:30 h

.

Telèfon

93.207.24.43

.

Correu electrònic

ampaescola.lasedeta@gmail.com

 

L’Associació té com a finalitats principals, entres d’altres, les següents:

  • Promoure la participació de les famílies en el control i gestió del Centre i, a tal efecte, proposar candidats al Consell Escolar.
  • Gestionar la socialització de llibres i material escolar.
  • Cooperar amb el Centre establint criteris de participació en activitats culturals, esportives i recreatives, i en aquelles accions assistencials que siguin necessàries.
  • Proposar al Consell Escolar els programes d’activitats extraescolars i gestionar i controlar la seva realització.
  • Informar els seus membres de les activitats i incidències de l’Associació i del Centre.
  • Fer de nexe d’unió entre el Centre i el seu entorn, facilitant la participació en els àmbits socials, culturals i esportius.

Sent soci de l’AFA la quota anual està inclosa a la quota global i dóna dret a:

  • Participar en totes les activitats, usar els serveis i assistir a tots els actes que organitzi l’Associació
  • Tenir veu i vot en les Assemblees Generals.
  • Elegir i ser elegit President o membre de la Junta Directiva,
  • Ser proposat com a candidat per formar part dels òrgans col·legiats del Centre.