Informació general

Segueix-nos a

L’Associació de Famílies d’alumnes

Horari d’atenció a les famílies: 

 • dimarts de 9 a 11 h
 • dimecres 15:30 a 17:30 h

Telèfon: 934578714

Correu electrònic:  ampaescola.lasedeta@gmail.com

 

 

 

 

L’Associació té com a finalitats principals, entres d’altres, les següents:

 • Promoure la participació de les mares i els pares en el control i gestió del Centre i, a tal efecte, proposar candidats al Consell Escolar.
 • Gestionar la socialització de llibres i material escolar.
 • Cooperar amb el Centre establint criteris de participació en activitats culturals, esportives i recreatives, i en aquelles accions assistencials que siguin necessàries.
 • Proposar al Consell Escolar els programes d’activitats extraescolars i gestionar i controlar la seva realització.
 • Informar als seus membres de les activitats i incidències de l’Associació i del Centre.
 • Fer de nexe d’unió entre el Centre i el seu entorn, facilitant la participació en els àmbits socials, culturals i esportius.

Sent soci de l’AMPA la quota anual està inclosa a la quota global i dóna dret a:

 • Participar en totes les activitats, usar els serveis i assistir a tots els actes que organitzi l’Associació
 • Tenir veu i vot en les Assemblees Generals.
 • Elegir i ser elegit President o membre de la Junta Directiva,
 • Ser proposat com a candidat per formar part dels òrgans col·legiats del Centre.

Podeu descarregar els Estatuts fent clic aquí