Documents oficials

Projecte educatiu de Centre

PEC

Feu clic per veure el document

Normes d’Organització i Funcionament de Centre

NOFC

Feu clic per veure el document

Projecte Lingüístic

PLC - Projecte lingüístic del nostre Centre

Feu clic per veure el document

 

Projecte de Convivència

Projecte de convivència (Feu clic per veure el document)

Feu clic per veure el document

 Annex 1 – Projecte Convivència