Projecte educatiu

 • Perquè som una escola pública oberta a tothom. Defensem  els valors democràtics en la gestió, funcionament i presa de decisions.
 • Perquè som una escola coeducadora i propugnem la no diferenciació per la raó de sexe.
 • Perquè la  llengua catalana és la llengua d’ús i comunicació del centre i la llengua vehicular en el procés d’ensenyament-aprenentatge.
 • Perquè transmetem els trets d’identitat catalans, culturals i tradicionals i vetllem per tal que no es produeixi cap tipus de discriminació d’ús i aprenentatge de les dues llengües oficials.
 • Perquè fomentem en l’alumnat una actitud activa, curiosa, investigadora i crítica.
 • Perquè som una escola laica, tot i que tenim present i mostrem la cultura en el qual estem inserits a través de les tradicions, els símbols i fets culturals.
 • Perquè ajudem als alumnes a descobrir i a potenciar les seves possibilitats físiques, intel·lectuals i afectives, a acceptar les pròpies qualitats i limitacions. Fomentem l’educació per la salut i el benestar propi.
 • Perquè acollim la diversitat cultural com a un valor positiu, fomentant i facilitant la convivència dels alumnes.
 • Perquè promovem l’educació del consum i fomentem el respecte al medi ambient.
 • Perquè ens basem en el principi d’igualtat i la línia metodològica del centre va dirigida a respectar el nivell i ritme personal de cada nen i nena.
 • Perquè partim del bagatge cultural i dels coneixement de l’alumnat per adequar els continguts a la seva realitat més propera.
 • Perquè promovem la resolució de conflictes  a partir de la reflexió, afavorint el diàleg.
 • Perquè l’escola promou la participació en activitats proposades pel barri i la ciutat.