Equip de l’escola

Equip directiu

 • Directora del centre: Elisabet Altimira (en funcions: Ma Ángeles Rodríguez)
 • Cap d’estudis: Mª Ángeles Rodríguez (en funcions: Yolanda Pociello)
 • Secretaria: Anna González

Educació infantil

 • EI3: Georgina Pérez
 • EI4: Begoña Ortún
 • EI5:  Clara Fernández
 • TEEI (Tècnica Especialista d’Educació Infantil): Àngels Borràs
 • Reforç E.I. – Yolanda Pociello

Educació primària. Cicle Inicial

 • 1r: Gemma Cobos
 • 2n: Mireia Hernández (substituta: Lara Paíno)

Educació primària. Cicle Mitjà

 • 3r: Pablo García
 • 4t: Esther Castaño (substituta: Maria Altés)

Educació primària. Cicle Superior

 • 5è:  Eva Mª Milián
 • 6è:  Pep Moneo

Especialistes

 • Música:  Pep Moneo, Yolanda Pociello, Gemma Cobos i Sergi Ribas.
 • Ed. Física: Sergi R.Llull
 • Anglès: Anna González / Nina Lalueza
 • Ed. Especial:  Elisabet Altimira (substituta: Tatiana Rozada) / Ma Ángeles Rodríguez
 • Vetlladora: Maika Sala
 • Reforç COVID: Mireia Alcalde

PAS

 • Consergeria: Yolanda Pinel (substitut: Daniel Moré)
 • Administratiu: Txema Martínez