Equip de mestres

Equip directiu

 • Directora del centre: Eva Mª Milián
 • Cap d’estudis: Jordi Fontanet
 • Secretari: Sergi R.Llull

Tutors/es Educació infantil

 • P3: Yolanda Pociello
 • P4: Montserrat Rovira
 • P5:  Begoña Ortún
 • TEI (Tècnica Educació Infantil): Àngels Borràs
 • Reforç E.I -Lourdes Martínez

Tutors/es Educació primària. Cicle Inicial

 • 1r: Gemma Cobos
 • 2n: Montse Escoda

Tutors/es Educació primària. Cicle Mitjà

 • 3r: Teresa Suñé
 • 4t: Mª Ángeles Rodríguez/Núria Bernacho

Tutors/es Educació primària. Cicle Superior

 • 5è:  Pablo García
 • 6è:  Pep Moneo

Especialistes

 • Música:  Pep Moneo
 • Educació Física: Sergi R.Llull
 • Anglès: Anna González/ Sílvia Martínez
 • Educació Especial:  Elisabet Altimira
 • Aula d’acollida: Anna de la Horra
 • Vetlladora: Mayka Sala

*Darrera actualització: 10/10/2018