Els nostres horaris…

HORARIS ALTERATS PER MOTIUS DE LA COVID

  • L’horari escolar és de 9 h fins les 12.30 h i de 15 h fins les 16.30 h
  • Acollida matinal des de les 8 h.
  • Activitats extraescolars: De 16.30 h fins 18 h. També s’ofereixen al migdia per l’alumnat de menjador.