L’Escola

LOGO Escola La SedetaL’Escola d’Educació infantil i primària “La Sedeta” és un centre de titularitat pública d’una línia que imparteix els tres cursos d’educació infantil (de 3 a 6 anys) i els sis cursos d’educació primària (de 6 a 12 anys) repartits en tres cicles: inicial, mitjà i superior.

La nostra comunitat està integrada per l’alumnat, l’equip de mestres, el personal no docent, així com les famílies i l’equip de monitors encarregats de l’atenció i cura de l’alumnat al menjador i en les diferents activitats extraescolars gestionades per l’AFA.


Accediu també a: