Organització general del centre

REPRESENTANTS AL CONSELL ESCOLAR

EQUIP DIRECTIU

-Directora: Elisenda Sans Vives

-Cap d’estudis: Antoni Obis Torruella

-Secretària: Anna Llorens Ramos

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

-Lourdes Sabat Achón

SECTOR AJUNTAMENT

-Loreto Martorell Mateu

REPRESENTANTS DE PARES AL CONSELL ESCOLAR

-Raquel Moreno Carrasco

-Sandra Bailez Fernández

-Rocío Imbernol

-Meritxell Díaz Ferré

-Representant de l’AMPA


JUNTA DE L’AMPA

Anna Grau (Presidenta)

Rocío Imbernol (Vicepresidenta)

Marta Sumoy (Tresorera)

Francesc Puiggròs (Extraescolars)

Marta Garcia (Vocal)

Jennifer Centenera (Vocal)

Jeroen Theunissen (Vocal)