L’Ajuntament

-L’Ajuntament de la població gestiona el servei de menjador. Els alumnes fixes que es queden a dinar han de comunicar-ho a l’Ajuntament trucant al tel. 977  61 14 54. Els esporàdics cal que ho comuniquin al mateix telèfon el mateix dia en horari de 8:00 a 9:00.

-Els/les alumnes fixes que de manera puntual  no hagin d’utilitzar el servei de menjador també hauran de comunicar-ho a l’Ajuntament de la població al mateix telèfon.