Informacions diverses

AVALUACIONS

Els/les alumnes són avaluats de forma sistemàtica i contínua. Es donaran els següents informes als pares:

-Infantil: dos informes (febrer i juny)

-Primària: tres informes (desembre, març  i  juny)

LLENGUA ESTRANGERA

El centre imparteix la Llengua Anglesa des de P-3.

REVISIONS MÈDIQUES

Totes les revisions mèdiques i vacunacions es faran seguint les Instruccions de l’Àrea Bàsica de Salut.