Arxiu d'etiquetes: HÀBITS

Posar-se aigua

 

A l’escola bressol, un dels elements que tenim molt en compte són els hàbits i les rutines per tal que els infants esdevinguin el més autònoms possible en les seves pròpies accions. 

Pel que fa al moment dels àpats, és important portar unes rutines per tal que l’infant es senti còmode i segur. 

L’estona del dinar, els infants tenen una gerra a la taula la qual poden utilitzar per posar-se aigua al got i beure, si tenen set. Si necessiten ajuda, l’adult intervé i els fa l’acompanyament necessari. 

És una tasca que agrada molt amb els infants, és una manera de demostrar que confiem amb ells. 

Durant aquesta acció, els infants acostumen a tenir molta cura i prestar molta atenció per intentar que l’aigua no caigui a la taula. 

En el cas que es vessi una mica d’aigua, s’agafa un paper i es neteja, sense problema. Si necessiten ajuda, la demanen amb algun company/a o amb l’adult que observa amb atenció la situació des d’un segon pla sense intervenir si no ho veu necessari. 

 

“El creixement implica assumir experiències amb autonomia. Necessiten acompanyament a distància, parlar i confiar”.

Maria Jesús Comellas

Rosa Vilà i Mercè Riera

Rentar mans

Un dels nostres puntals són els hàbits i les rutines dins la nostra vida quotidiana. 

Els hàbits són unes pautes de comportament saludables que ens ajuden a estructurar-nos i orientar-nos. Aquests, s’adquireixen a través de l’experiència i l’aprenentatge.

En els infants, l’aprenentatge dels diferents hàbits, els ajuda a ser més autònoms i independents. 

Avui us volem parlar de l’hàbit de la higiene de les mans, un simple gest que amaga molts aprenentatges en els infants com: fer un ús correcte de l’aigua, posar-se el sabó, fregar-se les mans correctament, obrir i tancar l’aixeta de manera autònoma, agafar el paper, tirar-lo a les escombraries, etc. 

Hi ha infants que ho tindran més interioritzat que altres i necessitaran poc temps, altres, en canvi, necessitaran més temps. Per tant, és molt important transmetre calma i que utilitzin el temps que els sigui convenient per poder posar en pràctica l’hàbit i agafar agilitat de manera progressiva. 

 

És interessant que si a l’escola treballem els hàbits, a casa també es puguin posar en pràctica, buscant que l’infant esdevingui cada vegada més autònom i segur de les seves accions. Per fer-ho cal que l’infant estigui preparat i que li oferim el temps necessari per anar adquirint i consolidant el nou hàbit.

Altres hàbits que també es poden treballar són els següents: seure correctament a la cadira, fer ús del mocador per mocar-se, menjar asseguts, recollir i guardar les joguines, tirar de la cadena, no parlar amb la boca plena, fer ús del tovalló, respectar els animals i les plantes, tenir cura dels espais, etc. 

Mercè Riera i Rosa Vilà