ESPAIS D’APRENENTATGE

“L’espai com a tercer mestre”: els nens i nenes poden circular lliurement per l’aula i passadís de l’escola bressol. Cada aula està organitzada per espais d’aprenentatge preparats que convidin a l’aprenentatge, l’experimentació, la comunicació i la investigació. 

Malaguzzi