ESPAIS DE LES AULES

“La creativitat sembla sorgir de múltiples experiències, juntament amb un desenvolupament ben sustentat dels recursos personals, incloent una sensació de llibertat per a aventurar-se més enllà del contingut”.

Loris Malaguzzi