ELS PILARS EDUCATIUS

L’eix vertebrador de l’escola, allò que tenim en compte i potenciem.

 

Així doncs, la nostra manera d’entendre i comprendre tot el que forma part de la comunitat escolar que ens envolta.

En aquest apartat del Bloc, podreu veure un vídeo de cada pilar educatiu, mostrant una pinzellada de la nostra realitat:

  • Els espais d’aprenentatge són espais vius i canviants, dissenyats i adaptats cada un segons el nivell evolutiu dels infants en qüestió i tenint en compte les seves evolucions i ritmes. Hi podem trobar materials que desvetllen la seva curiositat i els porten a gaudir plenament del seu instint natural de descoberta a partir del joc, de la relació entre iguals i de l’acompanyament de l’adult.

 

  • La llum és un dels elements sensorials que més capta l’atenció dels infants. El descobriment del món lluminós està lligat al descobriment d’un mateix i d’una mateixa, del propi cos, dels altres, de l’entorn, dels materials… Es dóna de manera espontània i apareix ja com una ombra o un reflex que capta l’atenció dels més petits i petites.

 

  • La vida quotidiana, present en cada moment. Oferim temps als infants perquè les estones d’higiene, d’alimentació, de descans, etc. esdevinguin també un aprenentatge i que aquest sigui: ric, significatiu i funcional. A la vegada doncs, potenciem la seva autonomia en totes les tasques per tal que l’infant esdevingui capaç i lliure.

 

  • El cos i moviment, dos conceptes lligats entre ells que ens permeten progressar, descobrir i aprofitar totes les potencialitats de moviment que té el cos tenint present cadascun dels estats de creixement en què es troba cada infant.

 

  • El jardí, un espai que permet introduir-nos a la natura, buscar moments de relaxació, gaudir de la sorra,  jugar amb el balanceig, conèixer l’hort i les plantes, endinsar-nos dins el joc simbòlic, experimentar i descobrir els efectes de l’aigua, plantejar-se reptes motrius, etc. Els infants viuen diàriament molts moments, vivències i descobertes en tots els espais del jardí, fent un joc individual o compartit.

 

  • L’Atelier és l’espai que potencia la creativitat, treballa les ciències i fomenta l’art des de diferents tècniques: gràfica, modelatge, loose parts, experimental, etc.

 

  • L’entorn: ric, actiu i canviant. Les sortides que portem a terme, ens permeten conviure amb tot el que ens envolta. Potenciem la capacitat de distingir, discriminar i classificar tots els elements de la natura, és a dir, de l’entorn urbà i del rural. A més, també tenim en compte l’entorn rural, personatges simbòlics, monuments, etc.

 

  • Les famílies, són per a nosaltres un dels puntals de la tasca que compartim: l’educació dels seus fills i filles. Treballem perquè aquesta relació sigui fluïda i tingui mútua confiança entre família i escola. La funció educadora la podem desenvolupar millor si avancem amb criteris compartits i amb un mateix objectiu.

 

 

 

 

“Tots som genis. Però si jutges a un peix per la seva habilitat de pujar arbres, viurà tota la vida pensant que és un inútil”.

Albert Einstein