Arxiu de la categoria: Calendari escolar

CALENDARI ESCOLAR 2020- 2021

El calendari escolar, contempla l’activitat del professorat, el calendari i els dies festius. Això, seguint l’Ordre EDU/56/2019, de 26 de març, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2020-2021 per als centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm. 7844, de 1.4.2019).

El podeu consultar aquí: http://pratsdellucanes.cat/wp-content/uploads/2020/07/Calendari-escolar-20-21-.pdf