ATELIER

“Cal reconèixer la necessitat de l’infant de crear, de ser artista, per desenvolupar-se de forma integral, i ser un individu únic, original i autèntic dins el seu grup de referència”.

Loris Malaguzzi