El perquè d’aquest bloc

La lectura a l’educació infantil és el nom del projecte que engloba les reflexions i les activitats del bloc. Amb els més petits, de 0 a tres anys, treballem la lectura a través de l’explicació de contes. És amb els infants de P-3, P-4 i P-5 que ho fem de manera més sistemàtica i amb una varietat de recursos com els que aquí trobem.
Els objectius que persegueix aquest treball de lectura són principalment:
– Desenvolupar en els infants habilitats de comunicació, expressió, comprensió i representació per mitja del llenguatge verbal.
– Iniciar-se en el procés d’aprenentatge de la lectura.
– Potenciar l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
– Aprendre i gaudir amb la lectura.
Realitzar les activitats proposades amb una dinàmica de racons dins l’aula afavoreix el treball en petit grup, respectant així els diferents ritmes d’aprenentatge dels nens i nenes. Al racó de l’ordinador hi troben un o dos ordinadors i una impressora. Al racó de lletres o biblioteca hi ha contes, poemes, endevinalles i dites. El tipus d’activitat que hi realitzen pot ser dirigida i amb l’ajuda de la mestra o bé escollida segons els seus interessos i realitzada de forma més autònoma.
La mestra guia o fa el suport de l’activitat. La majoria dels recursos exposats al bloc tenen diferents nivells de dificultat, permetent així, adaptar-los segons les necessitats dels alumnes.
L’avaluació del procés d’aprenentatge està integrada dins la mateixa seqüència d’activitats. S’avalua l’ús d’estratègies per aproximar-se a la lectura: la identificació de paraules significatives i usuals, l’ús del context i de la forma de l’escrit, el reconeixement de lletres i l’ús de les il.lustracions o altres imatges que acompanyen els textos. Activitats com la del poema, les dites i els contes SPC permeten l’avaluació d’aquestes estratègies.

Projectes

El món per un forat

Als infants els agrada conèixer l’entorn i quan més millor! Amb el treball per projectes, ells mateixos escullen quin aspecte volen treballar-hi: animals, paisatge… Això augmenta la seva motivació i facilita l’aprenentatge funcional d’habilitats com la lectura i l’escriptura.
Amb “El món per un forat” tenim més recursos al nostra abast.

Un bon recurs: Els Contes SPC

Contes SPC

Els Contes SPC són un recull de contes pensats per a educació infantil i per a cicle inicial. Cada un dels contes treballa un centre d’interès diferent. La imatge va acompanyada d’àudio.
Els Contes SPC treballen els Sistemes Augmentatius i Alternatius de la Comunicació (SAAC) d’una manera lúdica i motivadora per potenciar la comunicació en els alumnes tenint en compte les seves limitacions.
Qualsevol dels contes que us ofereixen els Contes SPC són una activitat interessant per a la pràctica de l’expressió oral.

Els tres porquets

La pàgina web d’una mà de contes (http://www.unamadecontes.cat) ens permet explicar contes als petits d’una manera molt atractiva. Podem escoltar i visualitzar les històries de tot tipus de contes. Les imatges són senzilles, clares i variades i la seva narració excel.lent. És sens dubte un bon recurs!
Accedint desde l’Edu3.cat es pot visualitzar el conte en pantalla completa.Edu3.cat

Aprendre a llegir amb bits?


Conferència sobre l’aprenentatge de la lectura a través de bits. Dóna a pensar. I…a quina conclusió heu arribat?  Hi esteu d’acord?  Creieu que potencia una lectura funcional? Aquest tipus d’aprenentatge potencia uns bons hàbits de lectura? Crec que és important reflexionar-hi.