Tutoria 1B: Debat sobre el curtmetratge Mis zapatos”

sabates trencadees

CURTMETRATGE “MY SHOES” (“MIS ZAPATOS”

EL DEBAT

Què passa en aquesta història?
Quins són els dos personatges protagonistes?
Quina és la lliçó que es pot extreure d’aquesta història?
Com descriuries el personatge que duu les sabates trencades?
Com descriuries el personatge amb les sabates noves?

Creus que les persones volem el que no tenim?

Creus que sabem valorar allò que tenim?

Valora de l’1 al 10 aquest curt.