#activitat de mates REPTE NUMÈRIC I RECORDEM RESTES

Aquesta setmana hem estat fent una mica de repàs de les sumes i les restes portant. Les sumes les vam practicar força, però…i les restes?

ACTIVITAT QUE HEM DE FER: -Agafa un full seguint les normes de presentació (data, nom, títol:restes portant), copia i fes les següents restes:

– Fes el següent repte matemàtic, agafa un full i escriu totes les solucions possibles:

OBJECTIUS:

  • Recordar la resta portant
  • Treballar els continguts:Numeració i càlcul, nombres, senars, sumes, Relacions i canvi

ENTREGA: Em podeu enviar al meu e-mail (mari.aguilar@salesianas.org) el full de les restes i les solucions del repte, abans del dijous 24 de setembre.

SORT!