pandora-john_william_waterhouse.jpg

Pandora va ser la primera dona. Fou creada per Zeus com a plaga per a la humanitat, per tal de desacreditar Prometeu, que havia actuat com amic de l’home. El seu nom significa “tots els dons”, perquè tots els deus li havien donat els seus encants.

Prometeu, el creador del gènere humà, va robar el foc als déus per donar-lo als homes. Zeus els va castigar enviant-els Pandora. La va donar com a present al germà de Prometeu, Epimeteu, el qual, malgrat els advertiments constants del seu germà, la va acceptar com a esposa. Aquesta portava una caixa tancada que contenia tots els mals. Quan va arribar a la terra, amb la seva natural curiositat femenina va obrir el cofre i en van sortir totes les penalitats que des d’aleshores han afligit els éssers humans: malalties, guerres, fam, odi… Al fons de la caixa només hi va restar l’esperança. Per això diuen que l’últim que es perd és l’esperança.

 

  safo.png Safo era una escriptora que va cultivar la poesia lírica, gènere de caire intimista i personal. Vivia a l’illa de Lesbos, on sembla ser que era l’encarregada de l’educació d’un grup de noies nobles que es dedicaven a la poesia, a la música i a la dansa. En els fragments conservats de la seva obra toca els temes de l’amor, de la gràciai la bellesa femenines. Creà l’estrofa denominada sàfica a partir del seu nom. per ella, l’homosexualitat femenina és coneguda amb el nom de lesbianisme o amor sàfic.


Hola!

Aquí teniu les frases. Han de sortir paregudes a les de baix. Ànim

4. Copiae Romanae adversariorum castra cum multis sociis expugnabant.

Les tropes romanes atacaven el campament dels enemics amb molts aliats.

5. Romani pugnae initio Gallorum agros vastant et deinde vici fana ob ira incendunt.

Els romans a l’inici del combat destrueixen els camps dels gals i després cremen els temples de l’aldea a causa de la ira.