PROTOCOL EN CAS DE NEVADES:

En cas de nevades o situacions meteorològiques que impedeixin el normal desenvolupament de les activitats pròpies de l’escola bressol, seguirem els següents criteris d’actuació en atenció a les mesures de seguretat que és necessari observar:

1. El centre farà tots els esforços raonables per mantenir l’escola oberta.
2. Si és donés el cas de que algunes educadores no pugessin arribar al centre escolar, es mantindrà obert el centre sempre que es pugui comptar amb tres educadores com a mínim.
3. Si no s’arriba a tres educadores, s’avisarà a les famílies perquè vinguin a recollir els seus nens i nenes mentre no es pugui resoldre aquesta situació excepcional.

4. Us mantindrem informats de les mesures i decisions preses mitjançant les diferents eines de comunicació del centre i de l’Ajuntament: correu electrònic, atenció telefònica, bloc i pàgina web….

Moltes gràcies,
L’equip educatiu