LA XARRANCA I EL PEU COIX

Nom del joc: La xarranca i el peu coix

Curs: Cicle Mig

Desenvolupament del joc:Dos nens o dos adults fan voltar la corda. Els altres jugadors s’han de col·locar al costat tot fent una filera.El primer que entra a saltar fa les evolucions del recitat, que diran entre tots.En sortir entra el segon, i així fins acabar la filera.Qui perd para.
Cantarella/ Llenguatge

Un, dos, tres,

la xarranca i el peu coix,

la mà a terra i a sortir.

 

xerranca21.mp3

 

ELS ESCLOPS D’EN PAU

Nom del joc:

ELS ESCLOPS D’EN PAU

Curs: Cicle Mig

Desenvolupament del joc:Tots els jugadors es posen en rotllana tenint cadascú un objecte a la mà (una pedra, una goma d’esborrar …) Canten la cançó i, seguint-ne la pulsació, es van passant l’objecte de l’un a l’altre. En dir : “amb el tripi, tripi, trap”, cada jugador, amb l’objecte que li ha vingut a les mans, marca endavant, o sigui cap al jugador que té a dreta, després endarrere, o sigui cap a ell , i una altra vegada endavant, i deixa l’objecte al jugador del seu costat dret.

Instantàniament es recomença el joc per no perdre cap pulsació.

Cantarella/ Llenguatge

Els esclops d’en Pau

fangava en Joan

triava el blat.

En Pere li va al darrere

amb el tripi, tripi, trap.

 

esclops2.mp3

POM POM

Nom del joc: Pom-pom

Curs: Cicle Inicial

Desenvolupament del joc

Dos nens o dos adults fan voltar la corda. Son els qui paren. El qui salta ho fa de cara aun dels que paren per tal d’establir el diàleg.

S= Salta

P= Para

En acabar ha de donar mitja volta, anar cap a l’altre aue para i tornar a començar el diàleg. Sempre sense parar de saltar. Qui perd para.

Cantarella/ Llenguatge

S-Pom-pom.

P-Qui hi ha?

S-El carter.

P-Què porta?

S-Una carta.

P-Per qui és?

S-Per vostè.

P-Vagi a l’altra porta que no tinc diners.

pompom.mp3

L’ESPARDANYETA DE LA TRINC-TRINC

Nom del joc: L’espardenyeta de la trinc-trinc

Curs: Cicle Mitjà

Desenvolupament del joc

Tos els participants menys el que para s’asseuen a terra en rotllana. El que està dret, que fa de mare, va donant voltes a peu coix per fora de la rotllana, portant a la mà l’espardenya del peu que no toca a terra, mentre tothom canta la cançó. En acabar-la s’atura i s’inicia el diàleg.

Amb el cap ajupit i ells ulls clucs, els jugadors de la rotllana compten el número d’hores que ha dit el que fa de mare, mentre aquesta deixa la seva espardenya darrere d’algú.

En acabar de comptar es giren, sense aixecar-se, per veure qui té l’espardenya. Qui la tingui s’ha d’aixecar, agafar-la i empaitar el qui fa de mare fins que l’atrapi. Si és així, torna a parar el mateix d’abans; però si el que fa de mare aconsegueix aconsegueix seure en el lloc que ocupava l’altre, aquest pararà la propera vegada tornant-li l’espardenya i traient-se una de les seves per continuar el joc

Cantarella/ Llenguatge

(Amb la música de la Campaneta la ning-ning)

L’espardenyeta de la trinc-trinc,

Jo l’amago, jo l’amago,

L’espardenyeta de la trinc –trinc,

Jo l’amago i no la tinc.

 

Mare-Ons són els bous?

Nens- A la muntanya.

M- Què mengen?

N- Civada.

M- Què beuen?

N- Pa i vi.

M- Tots a dormir!

N- Fins a quina hora?

M- Fins a les … (diu qualsevol hora)

N- Un, dos,…

M- Qui s’ha pixat al llit?

espardanyeta2.mp3

LA GALLINA PONICANA

Nom del joc: LA GALLINA PONICANA

Curs: Ed. INFANTIL

Desenvolupament del joc:

Tots els participants s’asseuen a terra fent rodona i amb els peus cap al centre.

El qui porta el joc entona la cançó i va marcant la pulsació tocant cadascun dels peus dels jugadors o jugadores. Aquell a qui toca el peu quan diu l’última paraula cal que l’amagui tot seguit. Així continua el joc fins que tothom ha amagat els dos peus.

En la terminologia pròpia del joc, quan un nen ha amagat un peu es diu nque “és coix” i quan els ha amagat tots dos es diu que “no té cames”.

Cantarella/ Llenguatge

La gallina ponicana

pon  un  ou cada setmana:

pon i un, pon i dos,

pon i tres, pon i quatre,

poni cinc, pon i sis,

pon i set, pon i vuit,

pon i nou, pon i deu;

la gallina de la Seu

diu que amaguis aquest peu.

CONILLETS A AMAGAR

Nom del joc: CONILLETS A AMAGAR

 

Curs: Educació Infantil

Desenvolupament del joc:

Primerament, i mitjançant qualsevol cançó eliminatòria, es tria el jugador o jugadora a qui toca parar. Aquest es col.loca en el lloc que ha estat designat per parar, de cara a la paret, sense espiar i tapant-se els ulls amb les mans.

Comença a cantar la cancó mentre els altres s’amaguen i, en dir l’última frase, ell mateix decideix quantes hores dirà i les compta.

En acabar, i sense moure’s del lloc, estableix el diàleg amb els que estan amagats. Després comença a buscar-los.

Cada vegada que en troba un, ha de dir el seu nom tot tocant la paret on es para.

Els que poden sortir sense ser vistos, arribar a la paret i tocar-la tot dient ”Un, dos, tres, salvat” es deslliuren de parar.

El joc continua, i para el primer que ha estat trobat.

 

Cantarella/ Llenguatge

 

Conillets a amagar,

que la llebre és a  caçar,

de nit i de dia,

hi ha foc a la masia,

si no us voleu amagar

la llebreta us caçarà.

– Conillets, esteu ben amagadets?

 

– Síiiiii!!

 

– Busca’ls!

 

conill

VOLTA CAP AQUÍ

Nom del joc: VOLTA CAP AQUÍ

Curs: E. Infantil

Desenvolupament del joc:Els nens i nenes es col·loquen en rotllana, s’agafen de les mans i comencen a cantar la cantarella. Quan el text diu:

… Volta cap aquí (veure Cantarella)

els nens i nenes fan una corredissa cap a la dreta. S’aturen i piquen 4 vegades de mans.

A la tercera i quarta frase es repeteix el moviment, cap a l’esquerra.

Es pot variar la corredissa cap a la dreta o cap l’esquerra efectuant un gir sobre si mateixos(es deixen anar de les mans).

Cantarella/ Llenguatge

 

 

… Volta cap aquí

pica, pica, pica, pica,

volta, cap allà,

 

pica, pica amb la mà.

Aquest joc de rotllana es pot aprofitar per treballar a nivell d’orientació dreta/esquerra i propiciar que els nenes i nenes anomenin amb la paraula adient per quin costat comencerem a voltar.

A nivell de Llenguatge les locucions “cap aquí” , “ cap allà”, i els fonemes que contenen les paraules “volta” que es repeteix varies vegades.

SI LA BARQUETA

Nom del joc: SI LA BARQUETA

Curs: C.Inicial

Desenvolupament del joc:Es va cantant la cançó mentre es salta.Quan es canta els dos primers versos la corda s’ha d’anar balancejant d’un costat a l’altre.

En el tercer i quart vers la corda es dóna normalment.

(veure Cantarella)

Cantarella/ Llenguatge

Si la barqueta es tomba,

 

nena no tinguis por.

 

Alça la corda en l’aire

 

i canta una cançó.

També es pot cantar aquesta cançó afegint:

i fes un saltiró “

 

ENDEVINA EL PERSONATGE

Nom del joc: ENDEVINA EL PERSONATGE

Curs: C.Superior

Desenvolupament del joc

1. S’asseuen els 4 jugadors en forma de rotllana i es col·loquen la bena al voltant del cap.

2. Cadascú escriu a la seva etiqueta el nom d’un personatge conegut i l’enganxa a la bena del front del jugador que té al davant de manera que no pugui veure el que ha escrit.

3. Quan tothom té assignat un personatge per torn, cadascú fa preguntesa la resta sobre el personatge que li ha tocat. Només es pot contestar” o “no”.

4. El primer participant que descobreixi quina és el personatge que porta escrit al front és el guanyador/a de la partida.

Cantarella/ Llenguatge

Presentar el joc com una investigació i demanar als alumnes preguntes que ajudin a esbrinar dades per arribar a endevinar el personatge.

– Practicar preguntes amb … QUI / QUAN / ON / …

– Utilitzar l’entonació adequada a la pregunta.

Temps aproximat : de 15 a 20 minuts.

Material : una etiqueta adhesiva i una cinta o bena per cada jugador.

ENDEVINA LA PEL.LÍCULA

Nom del joc: ENDEVINA LA PEL.LÍCULA

Curs: C.Superior

Desenvolupament del joc1. S’asseuen els 4 jugadors en forma de rotllana i es col·loquen una bena al voltant del cap.

2. Cadascú escriu a la seva etiqueta el nom d’una pel·lícula i l’enganxa a la bena del front del jugador que té al davant de manera que no pugui veure el que ha escrit.

3. El joc consisteix a endevinar el títol de la pel·lícula que es porta escrita al front.

Cantarella/ Llenguatge

Presentar el joc com una investigació i demanar als alumnes preguntes que ajudin a esbrinar dades per arribar a endevinar la pel·lícula.

– Practicar preguntes amb … HI HA? …

– Utilitzar l’entonació adequada a la pregunta.

Temps aproximat : de 15 a 20 minuts.

Material : una etiqueta adhesiva i una cinta o bena per cada jugador.