STEAM

Clicant a la següent imatge, accedireu a la teoria sobre el que és STEAM.

Conceptes clau i importants de STEAM:

 

Assembly line art with isolated elements and icons combined in colored composition vector illustration

Activitats del projecte

Sessió 1 (activació de coneixements previs):

Durada: 50 minuts
Agrupació: Individual
Material: Fotocòpia 1
Desenvolupament de

la sessió:

A partir de la pregunta repte “l’aigua que baixa pel riu Ter avui, és la mateixa que baixava ahir”? parlarem de tot el que saben de l’aigua. Tot seguit els donarem la fotocòpia, i de manera individual hauran d’escriure o dibuixar tot el que saben de l’aigua. Pot ser qualsevol cosa (cicle de l’aigua, que hi ha aigua salada i dolça,…)

Ens servirà per adonar-nos del que saben sobre aquesta temàtica.

Sessió 2 (comencem a fer nous aprenentatges)

Durada: 1`5 hores
Agrupació: Parelles
Material: Fotocòpia 2
Desenvolupament de

la sessió:

Fent ús de les tablets, hauran de visualitzar un video (https://www.youtube.com/watch?v=0YLvqNSwLts) sobre el curs del riu. L’enllaç, l’hauran rebut prèviament al correu electrònic.

Després hauran de complimentar la fotocòpia, anotant els diferents cursos que té un riu, assenyalant per on passa el riu Ter i per últim hauran d’activar de nou els coneixements previs, tot responent la pregunta “Si l’aigua dels rius van a parar al mar, com és que el mar no es vessa?.

Sessió 3 (creació de nous aprenentatges)

Durada: 50 minuts
Agrupació: Grups cooperatius
Material: Fotocòpia 3
Desenvolupament de

la sessió:

Fent ús de les tauletes, i en grups cooperatius, hauran de buscar els codis Qr i escoltar o mirar els vídeos. Després entre tot el grup hauran d’argumentar, perquè l’aigua del mar és salada.

Sessió 4, 5, 6 i 7

Durada: 60 minuts cada sessió
Agrupació: Grups cooperatius (amb el grup classe partit, és a dir, només la meitat del grup)
Material: Fotocòpia 4, fotocòpia 5, fotocòpia 6, fotocòpia 7, fotocòpia 7b
Desenvolupament de

la sessió:

En grups cooperatius, realitzarem els següents experiments per fer nous aprenentatges. Tots els experiments començaran amb una pregunta, i entre tot el grup realitzarem diferents hipòtesis. Després es farà la comprovació realitzant l’experiment i per últim, es farà un recull de dades i conclusió, tal com marca el procés científic.

Sessió 8

Durada: 50 minuts
Agrupació: Grups cooperatius (amb el grup classe partit, és a dir, només la meitat del grup)
Material: Fotocòpia 8
Desenvolupament de

la sessió:

Preparem la sortida que farem al costat del riu Ter. Recordem coses del nostre riu com: on neix, on desemboca, on està situat (fent ús de la brúixola),…

Sessió 9

Durada: Tot el dia
Agrupació: Grup classe
Material: Brúixola, mapes i activitats
Desenvolupament de

la sessió:

La sortida comença a la població on està l’escola, i caminant anem fins al poble del costat, tot seguint el riu.

Cada hora, pararem i els farem fer un joc de pistes (muntar trenca-closques, saber on és el riu Ter sobre un mapa, saber on neix i on desemboca, comptar quants pous d’aigua trobem,…)

Sessió 10 (Recopilació d’evidències d’aprenentatge):

Durada: 35 minuts
Agrupació: Individual
Material: Fotocòpia 9
Desenvolupament de

la sessió:

Fem memòria i recuperem tot el que hem après durant aquest projecte.

Sessió 11 (autoavaluació del treball en grup):

Durada: 40 minuts
Agrupació: Individual
Material: Fotocòpia 10
Desenvolupament de

la sessió:

Avaluem com ha estat la nostra actitud dins el grup i dibuixem tot el que hem après.

Entremig de totes aquestes sessions, he anat desenvolupant les diferents sessions de robòtica, descrites amb més detall a l’article de robòtica.

Planificació del projecte

  • Quant durarà? Com ho farem?

El durem a terme durant tot el tercer trimestre, en sessions que variaran entre 45 min i 60 min, depenent de l’activitat que realitzem.

Per tal de poder atendre la diversitat de l’alumnat i sabent que el mètode científic i la robòtica són força complexos en els primers cursos,  es desdoblarà el grup i així podrem treballar de manera més reduïda i tranquil·la.

  • Com ho avaluaré?

En primer lloc, tindré en compte les observacions que hauré anat recollint al llarg de la realització del projecte, de les dificultats que hi han trobat, com han resolt els dubtes i problemes, l’actitud que han mostrat al llarg de les diferents sessions…

També posaré especial atenció en l’autoavaluació que haurà realitzat l’alumnat en algunes de les sessions

I per últim, pel que fa a la part de robòtica, hi haurà una part de l’avaluació que anirà orientada al producte final, si han creat el projecte complint tots els criteris que hem marcat, si és molt diferent del que hem establert, si no l’han acabat… I l’altre, on avaluaré el procés (proposta de resolució de problemes, com han organitzat la programació, dificultats que han trobat,.s.)

Programació amb SCRATCH

Durant la primera sessió, farem la presentació dels diferents blocs i funcionalitats del programa Scratch Jr.

Posarem especial èmfasi a com canviar el fons, afegir o treure personatges i les diferents funcionalitats de cada pestanya.

Durant la segona i tercera sessió, crearem la historieta, cada parella podrà escollir el fons i personatges que més li agraden, però les accions i missatges seran els mateixos.

Seran unes sessions molt guiades, on anirem fent pas a pas la construcció de la història, d’aquesta manera intentarem seguir tots el mateix ritme perquè cap alumne es perdi.

Si hi ha alguns alumnes que mostren més facilitat o ja han fet robòtica amb Scratch abans, se’ls deixarà més llibertat perquè vagin seguint les instruccions ells sols. Al contrari, si hi ha alumnes que els hi costa més, intentarem estar més pendents d’ells ajudant-los i guiant-los amb el que necessitin.

La quarta i última sessió la dedicarem a fer una autoavaluació de com creuen que ho han fet i hauran de complimentar la següent graella:

Qui sóc?

Mestra diplomada en magisteri (educació infantil), però exercint de mestra d’educació primària. Tinc el nivell B2 d’anglès (tot i que ara ja crec que tinc algunes mancances) i nivell B2 en competència digital docent.

Tinc la titulació des del 2009, però estic al món de l’educació primària des del 2017 (anteriorment, estava exercint de mestra però a la franja 0-3).

El meu nom és Judit Aumatell i com he mencionat, soc mestra d’educació primària, actualment d’un curs de 2n.

Soc una apassionada de les tecnologies i m’agrada formar-me contínuament en aquesta temàtica. Aquest és el motiu pel qual he decidit fer aquest curs de competència digital docent.

Després de fer aquest curs de PC i STEAM, he comprovat que amb cada nova formació es realitza un aprenentatge més (o més d’un), assimilable i aplicable a la meva tasca docent.

M’ha donat noves eines i recursos digitals per poder utilitzar amb el meu alumnat i així facilitar-los i ajudar-los a construir el seu propi camí a través de diferents aprenentatges.

Aquest curs m’ha ajudat a aprendre a integrar en la meva pràctica quotidiana els recursos digitals i millorar la competència digital docent. En aquest portafolis docent es recullen les evidències que documenten la pràctica que s’ha dut a terme.