Prova 1 Reflexió sobre les possibilitats dels blogs

Aquest article és una prova perquè des de l’any passat que vaig aprendre com fer un blog, no l’utilitzat.

Haig de reconèixer que pot ser útil  a la nostra tasca educativa, i que sembla que sigui part del nostre futur, però els inconvenients,encara, són importants. El primer de tots és que els nostres alumnes han de tenir ordinadors i la possibilitat d’ estar connectats a internet. I ara per ara, això encara és una utopia, al menys per la meva zona.

Com a prova ja està bé.