Sessió 7: Sala D- Activitats d’aula i propostes didàctiques

En aquesta sessió hem treballat amb l’aplicació CoRubrics per avaluar a l’alumnat a través d’un qüestionari.

En l’activitat demanada (que consistia precisament en realitzar un qüestionari i que les dades ja quedessin volcades a la fulla de càlcul per a la seva avaluació) s’han modificat les dades dels alumnes per mantenir-ne l’anonimat així com per a la protecció de dades.

 

Sessió 5: Sala A-Condicions ambientals i benestar a les aules

En aquesta sessió s’ha pres consciència de la importància del medi ambient i com afecta la nostra petjada ecològica, analitzant els contaminants de l’aire així com possibles paràmetres de mesura en les aules. Les activitats proposades han sigut una simulació de l’impacte global de consum de recursos a partir d’una extrapolació individual, i la realització d’un Kahoot referent als temes tractats a la sessió.

Enllaç Kahoot:

https://create.kahoot.it/share/cqaa-josep-riera-guixa/051786f3-b36c-43fb-94fb-4ac51fa6b921

Petjada Ecològica: