Sessió 18: Recollida d’evidències: portafoli individual (Bloc) i Sites grupal (centre).

Per tancar el curs, en aquesta sessió hem pogut acabar d’aclarir si hi havia algun dubte sobre les tasques finals a realitzar, a l’igual que poder donar les gràcies als formadors (personalitzats en la figura de la tutora) i desitjar-nos tots plegats tot l’encert del món en el nostre futur acadèmic.

Finalment, i com a última entrega, adjunto l’enllaç del Sites de Centre.

Moltes gràcies!!!

https://sites.google.com/xtec.cat/institutelcastell/docents/josep-riera

Sessió 16: Suport per acabar tasques individuals.

En aquesta sessió no s’ha treballat ni introduït cap concepte ni temàtica del curs nova, sinó que aquells alumnes (com jo mateix) que hem tingut problemes per portar al dia les activitats anteriors ens ha servit per recordar o aclarir algun dels passos de les tasques on ens hem trobat en dificultats. Molt agraït d’aquesta sessió!!!!

Sessió 15: Setmana dels especialistes

En aquesta sessió hem pogut escollir una de les temàtiques proposades (Anàlisi de dades amb Matlab, programes de l’estació de mesura, projectes amb el kit de pràctiques o assessorament del projecte) en funció de motivacions o necessitats estrictament personals, podent canviar d’aula en qualsevol moment i poder tenir l’aprenentatge de més d’un expert.

Sessió 14: Implementació del projecte al centre 1

En aquesta sessió la tutora de grup ens ha fet un primer acostament a la implementació del projecte de centre, fent-nos plantejar (si encara no ho havíem fet) en que volíem que consistís en el nostre institut. Igualment, durant la sessió s’ha repassat els aspectes valoratius de les activitats individuals ja fetes, així com també un avançament de les properes sessions.

Sessió 13: Sala F- Programació IOT i Thingspeak

En aquesta sessió hem creat un compte al Thingspeak i hem treballat com enviar-li dades recollides per l’estació de mesura amb una programació de Arduino Blocks.

L’activitat ha consistit en recollir les dades de 3 paràmetres ( temperatura, humitat i llum) i capturar l’enregistrament de dades en el següent document:

 

Sessió 11: Sala G- Anàlisi i tractament de dades

En aquesta sessió ens hem endinsat en el tractament de dades obtingudes amb l’estació i com passar-les a una fulla de càlcul, podent elaborar quadres resum per tenir-ne una visió més gràfica.

En l’activitat, hem mesurat la temperatura i el soroll ambiental que s’han donat durant un breu període de temps, obtenint dos quadres resum dels valors enregistrats.

 

Sessió 9: Sala B- Programació de sensors i actuadors de l’estació de mesura

En aquesta sessió hem experimentat amb l’estació de mesura, treballant la programació amb els sensors i actuadors, així com també entenent el muntatge i lògica de l’estació.

En l’activitat proposada, hem creat 4 reptes dels elements treballats a la sessió.