Matemàtiques

THATQUIZ

5è A                                                                                         5è B

 

 

 

 

MATEMÀTIQUES DE 5è DE PRIMÀRIA

POSA’T A PROVA

 

MÓN MATEMÀTIC

NUMERACIÓARRODONIR NÚMEROS

NÚMEROS ROMANS

SÈRIES

 


QUIN NOMBRE SÓC ?  I NOMBRES PRIMERS

NOMBRES PARELLS I SENARS

JOC DE LA SUMA

JOC PER JUGAR EN PARELLA O  2 EQUIPS.


TAULES DE MULTIPLICAR

JOC PER COMPROVAR SI REALMENT SABEM LES TAULES DE MULTIPLICAR.

QUI ACONSEGUIRÀ MÉS PUNTS?

 

 

QUANTES MULTIPLICACIONS FAS BÉ EN 2 MINUTS?

 

 

 

QUANT PESEN?

 

 

CÀLCUL

 

 

QUIN SIGNE FA COMPLIR LA IGUALTAT?

 

OPERACIONS: SUMES, RESTES, MULTIPLICACIONS I DIVISIONS  

OPERACIONS COMBINADES


 

PROPIETAT DISTRIBUTIVA

PROBLEMES


 

 

 

 

NOMBRES DECIMALS


OPERACIONS AMB NOMBRES DECIMALS

FRACCIÓ DECIMAL I NOMBRE DECIMAL

 

LITRE, MIG LITRE I  QUART DE LITRE

 

FRACCIONS

 

 

 


 

FRACCIONS, MÚLTIPLES I DIVISORS

 

OPERACIONS AMB FRACCIONS

 

 

 

FRACCIONS EQUIVALENTS

 

 

UNITATS DE LONGITUD, MASSA I CAPACITAT


 

ANGLES: MESURA I OPERACIONS

 

GEOMETRIA PLANA

 


                          l

 

 

PERÍMETRE


 

ÀREES

 

GEOMETRIA DE L’ESPAI

 

FEM GUARDIOLA

 

CONEGUEM EL TEMPS